Gula vänskapsbänkar ska locka till samtal och tröst 

av Jennifer Lundkvist
Vänskapsbänkar finns i flera delar av världen, men att de är just gula är unikt för Strängnäs och Helsingborg, som man inspirerats av.

I Strängnäs kommun har man placerat ut tio gula bänkar som ska bjuda in till samtal och nyfunna vänskaper. Projektet är en del av ett större internationellt initiativ. 

Initiativet ”The friendship benchstartades 2015 till minne av en kanadensisk student som alltid tog sig tid för sina vänner när han märkte att de mådde psykiskt dåligt. The friendship bench är idag ett program i Kanada med målet att få studenterna att prata med varandra om psykisk hälsa, men också att utbilda studenterna om orsaker till psykiska ohälsa och att få fler att söka hjälp. 

I början av juli placerades tio gula bänkar, vars syfte är att bjuda in till samtal och uppmärksamma ensamhet, ut i kommunen. Trots att vi människor är flockdjur är det många som lever i ensamhet – frivillig eller ofrivillig. Tanken är att de gula bänkarna ska locka till nya samtal och bekantskaper, men också att våga fråga hur våra medmänniskor faktiskt mår. 

–  Jag upptäckte det här projektet när jag var i Sundbyholm och träffade en från Helsingborg där de hade ställt ut gula bänkar, säger Anna Ekström, som är chef för Stöd och insats Ungdom. 

De gula bänkarna är placerade på rofyllda, vackra platser och ska bjuda in till spontana samtal.

Anna visste från början inte att det fanns en internationell bakgrund till bänkarna men inspirerades av Helsingborgs gula bänkar och lade fram ett förslag till kommunen. 

–  Jag såg ingenting som kunde vara dåligt med det. Alla behöver få förutsättningar att må bra. Framför allt tänker jag att det kan bli något att prata om. Sen hur du gör för att må bättre, det vet ju bara du. 

nkarna är placerade i parkområden och där människor passerar och är. De skapar möjligheter att få en stund med sig själv, men bjuder även in till nya bekantskaper. På sin hemsida har Strängnäs kommun publicerat några förslag på samtalsämnen för att starta en konversation på ett smidigt sätt, exempelvis genom att prata om väder, kaffe, glass eller hundar. 

Det är lika viktigt och svårt – att lyssna som det är att inleda ett samtal. Ibland behöver man inte säga något och ibland kanske personen inte heller vill berätta. Det är viktigt att inte vara rädd för tystnaden. Att bara visa att man finns där kan göra stor skillnad. Man kan också sätta sig och bara vara. 

–  Vi behöver skapa oss pauser i en intensiv vardag och få tid till reflektion, berättar Anna. 

I Strängnäs är tre bänkar placerade centralt inne i stan och en utanför Larslunda IP. Det finns även två bänkar i Stallarholmen, två i Mariefred och två i Åkers styckebruk. Anna berättar att bänkarna är en satsning som görs inom de ordinarie parkarbetena och att tanken är att de ska finnas kvar även i framtiden. 

Anna Ekström är chef för Stöd och insats ungdom och är den som presenterade förslaget till Strängnäs kommun.

–  Det blir också en signal om att det ska har trivsamt att leva och verka i Strängnäs, men även för den som är turist. 

Anna ser gärna att andra kommuner tar efter idén med bänkarna, men också att det sprider sig till exempelvis bussar och tåg. Hon uppmuntrar också skolor till att placera bänkar på skolgårdar för att belysa människors välmående och lära barnen bra grundvärderingar. 

–  Det är en dröm jag ser, säger Anna. Det är viktigt att barn i tidig ålder får lära sig om vänlighet. 

 

Läs även:

Lämna ett svar