6 av 10 sörmlänningar tycker att det är viktigt att deras partner är intresserad av matlagning

av Mariefreds tidning/Måsen

59 procent av sörmlänningarna tycker att det är viktigt att deras partner är intresserad av matlagning. Ett önskemål som matchas upp av att var fjärde sörmlandsbo anser sig vara bättre än andra på att laga mat. Störst chans att hitta en likasinnad har de med en mer modest krav- och självbild inom matlagningskonsten. Det visar en undersökning genomförd av Coop Butiker & Stormarknader i samarbete med Kantar Sifo.

– Det är fantastiskt roligt att se att så många sörmlänningar värderar matlagningsintresse hos sin partner högt och samtidigt skattar den egna förmågan inom kokkonsten högt. En annan, men ack så viktig insikt från studien, är att såväl intresse som självförtroende för matlagning bland de yngre behöver en boost. Från vårt håll är det viktigt att fortsätta dela vår glädje och passion för matlagning med alla, i synnerhet dagens unga och kommande generationer, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader.

Betydelsen av matlagningsintresse ökar med stigande ålder

Drygt 6 av 10 eller 59 procent av alla sörmlänningar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att deras partner är intresserad av matlagning. Medan cirka 4 av 10 nöjer sig med ett matlagningsintresse på normalnivå ”ganska viktigt”, har 16 procent högre ambition och anser det vara mycket viktigt. Önskemålet hos sin partner om ett matlagningsintresse i den högre skolan ökar för varje generationskliv man tar där det är som lägst hos de unga och som högst bland de äldsta. Överlag är det dubbelt så högt bland kvinnor än män. Män å sin sida anser i högre grad att matlagningsintresse hos sin partner helt saknar betydelse. Sammantaget tillmäter generation X (50-64 år) matlagningsintresse hos sin partner högst betydelse.

Var fjärde man och kvinna anser sig vara en kökets virtuos

Vad har sörmlänningarna för bild av den egna förmågan till matlagning? På frågan ”Skulle du säga att du är bra på att laga mat?” svarar i genomsnitt 25 procent att de inte bara är bra på matlagning, utan bättre än andra. Det höga självförtroendet delas i det närmaste lika mellan män och kvinnor. Åldersmässigt är självförtroendet som högst i generation Y (30-49 år) och lägst i generation Z (18-29 år).

Har vi en match?

Man har konstaterat att 59 procent av sörmlänningarna anser det vara viktigt att deras partner är ganska eller mycket intresserad av matlagning. Men kan matlagningsintresset också bli den gnista som tänder kärleksglöden eller gnistan som blåser fortsatt liv i äktenskapet? Svaret för generation X och Y är definitivt ”ja”, medan det för de yngsta och de äldsta är mer tveksamt. I ett match-index har man studerat djupare, generation för generation, hur önskebilden av sin partners matlagningsintresse matchar självskattningen av den egna förmågan inom matlagning.

generation Z har de störst sannolikhet att träffa en likasinnad som anser det sakna betydelse att ens partner är matlagningsintresserad i kombination av att man uppskattar sin egen matlagningsförmåga vara bra, men inte bättre än andras. Betydligt fler tjejer än killar tycker det är ganska eller mycket viktigt med matlagningsintresse samtidigt som de också anser sig vara bättre än andra på att laga mat. Den relationen kan möjligen borga för flertalet dejter med besvikelse som utkomst. Z är också den generation där flest anser sig vara dåliga på att laga mat.

I generation Y, då dejtande möjligen i högre grad har övergått i fasta förhållanden, har de störst sannolikhet att träffa en likasinnad som anser det vara ganska viktigt eller helt sakna betydelse att ens partner är matlagningsintresserad i kombination av att man uppskattar sin egen matlagningsförmåga vara bra, men inte bättre än andras. Fler killar än tjejer anser det sakna betydelse med matlagningsintresse hos sin partner, medan intresset för den högre kokkonsten är betydligt viktigare bland tjejerna. Förtroendet för den egna förmågan inom matlagning är högst hos Y jämfört med de andra generationerna – här anser i genomsnitt 3 av 10 att de är bättre än andra på att laga mat.

I Generation X har de störst sannolikhet att träffa en likasinnad som anser det vara ganska viktigt att ens partner är matlagningsintresserad i kombination av att man uppskattar sin egen matlagningsförmåga vara bra, men inte bättre än andras. Den korrelationen är starkast i denna generation jämfört med övriga. Fler i denna generation än de senare två anser det vara mycket viktigt att deras partner är intresserad av matlagning.

Absolut störst betydelse för kärleken har kokkonsten hos Babyboom-generationen där i genomsnitt var fjärde anser att det är mycket viktigt att ens partner är intresserad av matlagning. Paradoxalt nog har de störst sannolikhet att träffa en likasinnad som anser det sakna betydelse att ens partner är matlagningsintresserad i kombination av att man uppskattar sin egen matlagningsförmåga vara bra, men inte bättre än andras.

Läs även:

Lämna ett svar