Lars Adolfsson är Strängnäs nya domkyrkokaplan 

av Jennifer Lundkvist
Efter nästan tjugo år är domkyrkokaplanen Lars Adolfsson tillbaka där allt började. Hans förhoppning är att fler strängnäsbor ska känna en stolthet över sin domkyrka.

I slutet av juli välkomnades en ny domkyrkokaplan till Strängnäs domkyrka. Uppdraget gick till Lars Adolfsson, som efter nästan tjugo år återvänder till sitt hemstift. 

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är en av 1 288 församlingar i Sverige. Det finns tretton stift och Strängnäs domkyrka är Strängnäs stifts kyrka. Här finns också pastorns cathedra, vilket gör den till en domkyrka. På gudstjänsterna ber man regelbundet för de andra församlingarna inom stiftet och många kan ta efter och inspireras av vad domkyrkan gör. 

–  Ofta blir det så att gudstjänstlivet i domkyrkan påverkar de andra kyrkorna, säger Lars Adolfsson, som är ny domkyrkokaplan. 

Den 11 juni år 2000 prästvigdes den då 25-årige Lars i just domkyrkan. Datumet har en extra stark betydelse i och med att den 11 juni är en festdag för Sankt Eskil, som dessutom är skyddshelgon för Strängnäs stift. 

Nyligen välkomnades Lars som ny domkyrkokaplan i Strängnäs församling, men han är långt ifrån ny på jobbet. När vi träffar honom i övre sakristian berättar han om sin resa och hur han egentligen hade tänkt bli något helt annat. 

–  Min mamma var kyrkomusiker, så jag är uppvuxen med en nära relation till Svenska kyrkan. Efter konfirmandtiden såg jag att det här kunde vara något som kunde passa mig. Jag skulle bli yrkesmilitär egentligen. 

Lars beskriver att det var en process som tog några år och att han behövde de där åren för att förstå sin kallelse och förstå vad det betyder att bli präst. 

–  Det handlar om att förstå vem jag är som människa och vem jag är som präst, berättar Lars. 

Efter att ha prästvigts arbetade han som präst för barn och ungdom i domkyrkan i fyra år och därefter som kyrkoherde i Vårfruberga i elva år. Efter det fick han en tjänst som kaplan på Sankta Ranghilds kyrka i centrala Södertälje, men nu är han äntligen tillbaka där allt började. 

–  Det känns jättebra, säger Lars. Jag hade gått och tittat på den här tjänsten i flera år och så utlystes den, så sökte jag och fick den. 

Som kaplan är man alltid präst i grunden och man har sina ordinarie församlingsuppgifter. Domkyrkokaplanen är den som planerar och ser till att gudstjänster genomförs på ett bra sätt. 

–  En domkyrkokaplan är en präst med en särskild uppgift. I mitt fall är det att ansvara för kyrkans gudstjänstliv. 

Lars studerade både grekiska och latin på gymnasiet och har bland annat under sina teologiska studier studerat bibeln på grekiska. Förutom drygt fem års studier samt ett profilår på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, har Lars en masterexamen i kyrkovetenskap. Han fick då lära sig vad som är kyrkans kännetecken, att den är apostolisk, hur vi firar gudstjänst och vad en gudstjänst är. 

–  Gudstjänsterna ska vara levande mötesplatser, säger Lars. Jag brukar säga att det är en tillgänglig helighet. Det är något heligt i sig men det ska också vara tillgängligt. 

I sin nya roll som domkyrkokaplan hoppas han kunna öppna för att fler strängnäsbor ska våga prata om domkyrkan och känna en stolthet över den. 

–  Domkyrkans uppgift är att vara en sammanhållande kraft i Strängnäs och samhället. Det vore roligt om jag kände när jag slutade att fler kunde säga ”min domkyrka”. 

Läs även:

Lämna ett svar