Kvalitetsauktion på Callanderska garden 

av Barbro Holmberg
Mariefreds hembygdsgård Callanderska

Mariefreds hembygdsförening påminner om auktionen söndag 27 augusti kl 12.00 

Visning från kl 10.00 

Vid försäljningen erbjuds delar av kvarlåtenskap från Rådhusets borgmästarrum och mycket annat, som har donerats till föreningen. Likaså kommer flera tavlor av lokala konstnärer, såsom Harry Karlsson och Janina Pieniowska, att säljas. Alla influtna medel från auktionen tillfaller Mariefreds hembygdsförening och deras fortsatta arbete med att bevara Callanderska gården och vår lokala historia. 

Janina Pieniowska

Auktionsförrättare Björn Brolin nämner särskilt fyra stycken 1700-talsstolar, tillverkade i Stockholm, som sina personliga ”godbitar” bland föremålen, som kommer att gå under klubban. 

Välkomna med era frikostiga bud, hälsar Mariefreds hembygdsförening. 

Läs även:

Lämna ett svar