Lajvstudion tog oss tillbaka till reformationen

av Katrin Nilsson
Alla ska reformeras från katolicismen till protestantismen.

På Gripsholms slott var det under lördagen lajv om reformationen. Mer bestämt handlade det om Vårfruberga kloster som 1527 skulle stängas på order av Gustav Vasa. 

Linnea Thörnqvist och Helena Hagegård från Lajvverkstaden höll i lajvet och det var fritt för alla intresserade att delta. På en filt på marken ligger kostym och rekvisita som deltagarna kan använda. 

Linnéa Törnqvist gestaltade abbedissan på slottet som försökte få kontraktsprosten i skepnad av Helena Hagegård att förstå att det inte gick att gå över till protestantismen och överge alla de katolska helgonen.  

Lajvverkstan jobbar bland annat på skolor där de till exempel, som här, brukar framföra lajv om reformationen. Linnea och Helena är pedagoger, som ofta själva gör en eller flera karaktärer.  

Kontraktsprosten föreläser om protestantismen. Linnea Thörnqvist och Helena Hagegård.

Under Gustav Vasas styre blev Sverige protestantiskt. Kungen fick större inflytande i och med att kyrkan kopplades ihop med kronan och fick också tillgång till kyrkans rikedomar. Prästerna skulle nu predika på svenska och inte på latin som tidigare. Kungen kunde på så sätt också använda kyrkan till att förmedla information och propaganda.  

Gustav Vasa genomförde reformationen och nu hade turen kommit till Vårfruberga kloster. I lajvet får nunnorna order från kontraktsprosten att de ska lämna klostret och de samlar ihop sina saker och går mot en osäker framtid.  

Under dagen kommer fler och fler deltagare. De får alla en roll och får sedan bland annat vara med om att kontraktsprosten fördriver dem från klostret. Kontraktsprosten säger åt dem att de ska övergå till protestantismen och överlämna kyrksilvret till honom. 

Läs även:

Lämna ett svar