Nytt konto ska inspirera till ett hållbart Strängnäs

av Jennifer Lundkvist
Agenda 2030 består av 17 globala punkter som bland annat innefattar att jobba med utbildning, hälsa, fattigdom, svält och jämställdhet.

Den 31 juli startade Strängnäs kommun ett nytt Facebook-konto som ska ge tips och inspiration kring hållbarhet, men också möjliggöra för en öppen dialog om hållbar utveckling.

Ordet hållbarhet får säkert många att tänka på miljön och klimatet, men att leva hållbart omfattar så mycket mer. Förutom fossilfria bilar, samåkning, hemmaodling, second hand och olika miljöarbeten för att minska utsläpp, omfattar ordet även social och ekonomisk hållbarhet.

För att komma närmare invånare som är intresserade av att leva ett mer hållbart liv i samhället har Strängnäs kommun startat Facebook-kontot ”Hållbara Strängnäs”. Kontot ska spegla hela kommunens arbete med hållbar utveckling och drivs av kommunens hållbarhetsfunktion. Innehållet publiceras bland annat av Anna Arnerdal, som jobbar som hållbarhetskommunikatör.

–  Vi saknade en kommunikationskanal till de som är intresserade och bryr sig om de här frågorna, säger Anna.

Då kommunens huvudkonto speglar hela kommunen är det här ett sätt att komma närmare just hållbarhetsfrågorna. Ambitionen är att invånare ska få lära sig att inspireras till en mer hållbar livsstil – både inom miljö, socialt och ekonomiskt. Genom att ha ett nischat konto blir kontaktvägen till kommunen dessutom kortare när det gäller den här typen av frågor, eftersom man kommer i kontakt med rätt funktion direkt.

Förutom allmänna tips och en inblick i kommunens dagliga verksamhet, kommer kontot att beröra de 17 globala mål som FN har satt upp för att skapa ett hållbart samhälle. Enligt forskning är kommuner det bästa sättet för att få till en förändring av vårt sätt att leva. Det här arbetet har fått namnet Agenda 2030 och innefattar bland annat jämställdhet, ingen hunger, ingen fattigdom, rent vatten samt hälsa och välbefinnande.

Anna Arnerdal jobbar som hållbarhetskommunikatör på Strängnäs kommun.

–  Det är många som undrar och som är intresserade av hållbarhetsfrågor och Agenda 2030, och då vill vi sprida den informationen. Man får veta vad som händer och vad kommunen gör.

Som hållbarhetskommunikatör är det Annas jobb att sprida fakta om de globala målen och berätta hur det går för Strängnäs kommun inom de olika områdena. ”Hållbara Strängnäs” kommer att beröra målen, men anledningen till att det startades är inte enbart på grund av Agenda 2030.

–  Det handlar om hållbar utveckling, och det kommer vi att fortsätta jobba med även efter 2030, berättar Anna.

Bland de inlägg som hittills har publicerats har man kunnat läsa om klimatsmarta semestertips, tips på smart vattenanvändning och att Strängnäs fritidsgård har serverat gratis frukost hela sommaren. På kommunens hemsida har man lagt in många bra råd på hur man kan resa, bo och konsumera hållbart. Facebookkontot är också ett sätt att få folk att hitta till de här sidorna för att få djupare information.

–  Grejen med Agenda 2030 och de globala målen är att allting hänger ihop. Vi klarar inte miljöarbetet om vi inte jobbar med att skapa schysta samhällen där människor får frodas, utvecklas och må bra.

Anna och hennes kollegor hoppas kunna inspirera till en mer hållbar kommun – både idag och för kommande generationer.

–  Vi hoppas på många följare och på bra interaktion, avslutar Anna.

Läs även:

Lämna ett svar