Kommunens hemtjänstbilar utsatta för skadegörelse 

av Katrin Nilsson
För närvarande har polisen inga ledtrådar, men får man in tips kommer man att jobba vidare med fallet.

Natten mellan 20 och 21 augusti utsattes sju av Strängnäs kommuns hemtjänstbilar för skadegörelse.  

– Vi har inga kända spår eller iakttagelser. Får vi in tips kan vi gå vidare, men får vi inte det är det svårt, säger Yvonne Sjöö vid Strängnäspolisen.

Bilarna stod vid en parkering på Dammvägen när brottet skedde. Av de sju bilarna har samtliga blivit utsatta för våld som gjort att den ena eller båda backspeglarna antingen har brutits av helt eller åsamkats så allvarliga skador att bilarna inte gått att använda.  

Polisen har ingen möjlighet att i dagsläget säga om det fanns en anledning till att just kommunens bilar blev drabbade.  

– Vi vet inte. Jag kan inte spekulera. 

Något som eventuellt talar emot det är, att samma natt som kommunens bilar vandaliserats, hade också en annan fordonsinnehavare fått liknande skador på sin bil.  

– Det var en bit ifrån området där den första skadegörelsen var. En person upptäckte att någon tagit sönder båda backspeglarna på hans bil, så det var ytterligare en bil förutom kommunbilarna. 

Brotten rubriceras som skadegörelse som tidvis är vanligt förekommande.  

– Det är mycket brott av den här typen till och från. Just nu har det varit en del. 

För närvarande har man inga ledtrådar, men får man in tips kommer man att jobba vidare med fallet. Allmänheten kan när som helst höra av sig om de har sett något som kan bidra till en brottsutredning, berättar Yvonne Sjöö. 

– I fall när man får in en anmälan och det inte finns något att gå på, lägger man ner det. Men om du ringer 10 minuter senare och säger att du har sett någonting öppnar vi den igen. Det spelar ingen roll att den är stängd. Vi tar aldrig bort den utan den är bara stängd i systemet. 

Läs även:

Lämna ett svar