Över 7 miljoner till region Sörmland för kortade väntetider i vården

av Mariefreds tidning/Måsen

Över 7 miljoner betalas ut till region Sörmland för prestationer som bidragit till att korta kötiderna i vården. Utbetalningen avser prestationer under januari till juni 2023 och är en del av överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 

– Den prestationsbaserade ersättningen till regionerna är ett av flera viktiga verktyg för att öka tillgängligheten i vården och regeringen har avsatt nästan tre miljarder kronor för detta ändamål under 2023. Samtidigt är det nödvändigt att vi använder hela Sveriges vårdkapacitet, bland annat genom en nationell vårdförmedling som kommer att stärka regionernas samarbete för att korta väntetiderna, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut drygt 625 miljoner kronor till regionerna utifrån uppfyllda prestationskrav under januari–juni 2023. Detta sker i enlighet med den överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården som slutits med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) den 22 december 2022.

Överenskommelsen omfattar totalt nästan 3 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder fördelas baserat på prestation mot nio krav som täcker både primärvården och den specialiserade vården, inklusive BUP under perioden januari till och med november 2023. Regionerna får del av medlen om de kortar sina väntetider jämfört med samma månad 2022 eller om regionen har en hög måluppfyllelse av vårdgarantin.

Fördelning av 625 746 835 kronor utifrån uppfyllda prestationskrav under månaderna januari till och med juni 2023:

Region Fördelade medel
Region Blekinge 7 752 395
Region Dalarna 13 134 897
Region Gotland 2 928 463
Region Gävleborg 20 626 291
Region Halland 18 442 078
Region Jämtland Härjedalen 6 529 013
Region Jönköping 33 614 767
Region Kalmar 8 636 442
Region Kronoberg 12 174 248
Region Norrbotten 15 248 682
Region Skåne 64 599 144
Region Stockholm 233 497 408
Region Sörmland 7 126 277
Region Uppsala 11 803 701
Region Värmland 13 717 360
Region Västerbotten 4 745 037
Region Västernorrland 10 256 216
Region Västmanland 13 766 976
Region Örebro 9 991 476
Region Östergötland 6 628 548
Västra Götalandsregionen 110 527 416
Summa 625 746 835 kronor

Läs även:

Lämna ett svar