Viktiga statistikmätningar pågår i 290 kommuner för ökad trafiksäkerhet

av Mariefreds tidning/Måsen

Veterankraft, på uppdrag av Trafikia, påbörjar nu en omfattande serie statistikmätningar över hjälmanvändning bland cyklister och mopedister samt bilbältesanvändning i passerande fordon i 290 av Sveriges kommuner. Mätningarna äger rum under augusti och september och har som mål att bidra till en ökad trafiksäkerhet och förståelsen för trafikbeteendet i olika åldersgrupper och kön. 

Mätningarna kommer att utföras vid strategiskt utvalda platser i närheten av cykelstråk och grundskolor som har valts ut noggrant av Trafikia. Det rör sig total om 1 091 mätpunkter/platser. Observerande data inkluderar antalet individer som använder hjälm bland cyklister och mopedister samt hur många som använder bilbälte i de passerande fordonen. Dessutom kommer ålder och kön att registreras baserat på åldersintervaller.

Målet med dessa statistikmätningar är att samla in värdefull information som kommer att fungera som underlag för framtida trafik- och säkerhetsplanering. Genom att få en djupare förståelse för användningen av bilbälten bland fordonsförare kommer man att kunna utveckla och genomföra effektiva åtgärder för att öka trafiksäkerheten och minska skador i framtiden.

Peter Ahlberg, VD för Veterankraft, uttrycker entusiasm för detta prestigefyllda uppdrag.

– Det är glädjande att vi äntligen har kommit i gång med detta betydelsefulla uppdrag. Med vårt team av cirka 300 fantastiska veteraner, spridda över hela landet, är vi redo att ta itu med denna viktiga samhällsuppgift och brinner för att göra en positiv och meningsfull insats.

Genom denna samarbetsinsats mellan Veterankraft och Trafikia sätts fokus på att skapa en tryggare trafikmiljö för alla medborgare i Sverige. Den insamlade datan kommer att bidra till en mer välinformerad och framåtblickande trafikplanering, vilket i sin tur kommer att bidra till att minska olycksriskerna och förbättra trafiksäkerheten nationellt.

Läs även:

Lämna ett svar