Statistik visar: Dödliga sjukdomarna som minskar mest i Södermanland

av Mariefreds tidning/Måsen

Färre personer dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Den positiva trenden gäller både män och kvinnor, enligt en sammanställning av statistik från Socialstyrelsen, gjord av Lavendla.

Hjärt- och kärlsjukdomar är som bekant den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i Södermanland. För tjugo år sedan dog 490 personer per 100 000 invånare av hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan dess har antalet minskat år för år och under 2022 dog endast 323 personer per 100 000 invånare av sjukdomar i hjärtat och kärlen. På riksnivå syns även samma trend bland antalet dödsfall som har orsakats av olika tumörer. I Södermanland är dock skillnaderna inte så stora idag jämfört med 2003.

Dödsfallen bland män var främst orsakade av kroniska ischemiska hjärtsjukdomar, som kranskärlssjukdom, följt av akut hjärtinfarkt. Även kvinnor dog till största andel av kranskärlssjukdom, följt av hjärtsvikt.

– Det är positivt att se en så stor minskning i en av de absolut vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Ett tecken på att befolkningen blir fysiskt friskare och mer hälsosam, säger Jakob Nordström, VD hos Lavendla Begravning & Juridik.

Samtidigt finns det vissa dödsorsaker som har ökat sedan 2003. Bland annat vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som sepsis, psykiska sjukdomar och beteendestörningar som ospecificerad eller vaskulär demens samt sjukdomar i nervsystemet som Alzheimers.

Om man ser till skillnader mellan män och kvinnor så finns det några dödsorsaker som sticker ut där det ena könet löper större risk att avlida jämfört med det motsatta könet. Fler män dör av alkoholrelaterad dödlighet samt yttre orsaker till sjukdom och död såsom självdestruktiva handlingar. Kvinnor dör i högre grad av psykiska sjukdomar och beteendestörningar än vad män gör.

Vanligaste dödsorsakerna i Södermanland 2022

Dödsorsak 2022

Män (per 100 000)

Kvinnor (per 100 000)

Båda könen (per 100 000)

Hjärt- och kärlsjukdomar

330,75

315,81

323,31

Tumörer

289,24

251,32

270,37

Sjukdomar i andningsorganen

59,30

80,45

69,83

Psykiska sjukdomar

48,10

71,14

59,57

Sjukdomar i nervsystemet

51,39

55,18

53,28

Yttre orsaker

59,96

35,90

47,98

Endokrina sjukdomar och nutritionsrubbningar

45,46

42,55

44,01

Sjukdomar i matsmältningsorganen

34,26

28,59

31,44

Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

41,74

23,27

22,50

Alkoholrelaterad dödlighet

32,28

7,98

20,19

Vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna i Södermanland

Dödsorsak 2022

Män (per 100 000)

Kvinnor (per 100 000)

Båda könen (per 100 000)

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)

81,04

51,91

66,18

Akut hjärtinfarkt

48,76

33,24

41,03

Hjärtinsufficiens (hjärtsvikt)

32,28

33,24

32,76

Förmaksflimmer och förmaksfladder

28,33

30,58

29,45

Dödsorsaker med störst skillnad mellan män och kvinnor i Södermanland

Dödsorsaker 2022

Män (per 100 000)

Kvinnor (per 100 000)

Alkoholrelaterad dödlighet

32,38

7,98

Psykiska sjukdomar och beteendestörningar

48,10

71,14

Yttre orsaker till sjukdom och död

59,96

35,90

Läs även:

Lämna ett svar