Strängnäs får extra pengar till brottsförebyggande arbete 

av Katrin Nilsson
Arbetet i Strängnäs kommer att handla mycket om att hitta rutiner, kontaktvägar och olika samverkansformer, berättar Susanna Käki.

Socialkontoret i Strängnäs har tilldelats två miljoner kronor för att stärka sitt brottsförebyggande arbete. Målet är att få fler personer att lämna kriminalitet och förhindra rekrytering till kriminella grupperingar. 

– Det ska bli kul för nu kommer vi ha mer stöd att erbjuda, så vi kan arbeta mer intensivt. Det känns bra att vi ska börja med det här, säger Susanna Käki, samordnare på socialkontoret.

Det här är statliga pengar som kommer från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). I juli 2023 kom en ny lag som ger kommunerna utökat ansvar för brottsförebyggande arbete. På grund av det har de under året kunnat söka pengar från BRÅ 

Arbetet i Strängnäs kommer att handla mycket om att hitta rutiner, kontaktvägar och olika samverkansformer. Det kommer inte bli lika omfattande som i storstadsregionerna.  

– Om man jämför mindre kommuner med storstadsregionerna har de små kanske inte samma behov av en fullskalig avhopparverksamhet. Det är därför vi kallar det avhopparstöd.  

Susanna betonar att det är viktigt att verksamheten är anpassningsbar och flexibel. 

– Att få hjälp att lämna kriminella grupperingar finns redan i ordinarie verksamhet. Tanken med det här arbetet är att insatserna ska bli mer samordnade och intensivare med mer resurser till skyddat boende och skyddat boende på annan ort.  

rför ska man på kommunen tillsätta en funktion med avhopparcoacher eller kontaktpersoner i kommunen,att man kan erbjuda intensivare stöd.  

Det är ännu inte beslutat om coacherna kommer att nyanställas, eller om redan befintlig personal kommer att jobba med det här.  

Socialkontoret kommer att arbeta med flera grupper.  

– Kommunen vill på det här sättet nå fler som redan tagit steget och lämnat kriminaliteten. Sedan vill man också hjälpa dem som är på väg ut.  

Susanna betonar också hur viktigt det är att få kontakt med personer som i framtiden riskerar att hamna i kriminalitet.  

– Vi jobbar förebyggande med dem som är på väg in,att man kan undvika att personer involveras överhuvudtaget. 

r har socialtjänsten uppsökande verksamhet.  

– Vi som jobbar med barn och ungdomar försöker arbeta förebyggande. Vi har många tidiga insatser. 

Tanken är också att alla som behöver skyddat boende ska kunna få det, men Susanna menar att man här kan effektivisera.  

– Om man tittar på forskning som gäller avhopparverksamhet ser man att den inte är samordnad. Det är inte tillräckligt intensivt och beslut kommer inte nog fort. Då kan det ta tid innan man till exempel får ett besked om skyddat boende.  

Här tänker Susanna att stödet som de fått nu kommer att kunna göra skillnad.  

– Kommunen hanterar det här och tar beslut om till exempel skyddat boende. För att det ska fungera behöver man samarbeta med polisen och andra aktörer, betonar Susanna. 

Pengarna man har fått ska användas under det här året. Hur det blir i framtiden är inte klart.  

– Vi vet inte om det finns stöd att söka inför nästa år. Tanken med det här avhopparstödet är att vi nu implementerar det och att det sedan ska finnas kvar. Det är den visionen vi har. Exakt hur det kommer att se ut nästa år får det här projektet utvisa. 

Läs även:

Lämna ett svar