Våga vara visionär och rädda klimatet 

av Katrin Nilsson
Emma Nygren Tibblin föreläser om solenergi.

Under Klimathoppmötet kommer ett antal grupper, föreningar och personer som alla kämpar för klimatet att sammanstråla för att berätta om sitt arbete. Lena Wistrand från studiefrämjandet, som är arrangör, betonar att det är viktigt att vi fortsätter känna hopp. 

– Hotet tror jag att vi allihop är medvetna om nu. Det skulle vara väldigt svårt att inte förstå att klimatförändringarna är ett reellt hot. Men vi måste också känna hopp ifall vi ska kunna åstadkomma förändringar.

Lena betonar att hon inte menar att hoppet ska göra oss passiva.  

– Jag pratar inte om att man lutar sig tillbaka och tänker att någon annan löser det här. Det handlar om aktivt hopp som leder till handling, men om vi inte känner något som helst hopp finns det ju ingen anledning att göra något. Hopp är en jätteviktig ingrediens. 

Som man kan se på alla som kommer att samlas på det här klimathoppmötet finns det massor av olika sätt att jobba för klimatet.  

– Alla grupper gör bra saker. Ofta har de lite olika fokus.  

Klimathoppmötet som studiefrämjandet arrangerar i september är det tredje. Förutom Strängnäs deltar fem andra orter i Sörmland. Det är Eskilstuna, Trosa, Katrineholm, Vingåker och Nyköping. 

Medarrangörerna kommer att variera på de olika platserna, men Naturskyddsföreningen är med på samtliga orter.  

De grupper och personer som medverkar i Strängnäs är bland annat Herta Tindberg från Aurora, Naturskyddsföreningen, Klimatinitiativ Strängnäs och Sevab. 

Årets tema är Våga vara visionär. Det är för att betona att vi behöver tänka framåt och fundera över det samhälle vi ska ställa om till förklarar Lena.  

– Vi vet allihop att som vi lever nu kan vi inte fortsätta, men vad är det vi ska ha istället?  

Tanken är att skapa en mötesplats med samtal, föreläsningar och workshops som handlar om klimatet. 

– Här kan människor träffas, prata om klimatet, diskutera alla känslor som klimatföndringarna för med sig och prata om vart vi är på väg. 

Journalisten och författaren Andreas Jakobsson, som bland annat driver sidan ”Dumstringslyx”, talar om matsvinn och klimatfrågor.

För att gynna klimatet arbetar grupperna på olika sätt. 

– Ungdomarna samlas just nu i Aurora, som stämmer staten. Det är en väg att gå. Naturskyddsföreningen jobbar mycket med biologisk mångfald och skog som är jätteviktiga i helhetsperspektivet och så vidare.  

Idén till Klimathoppmötet kom när studiefrämjandet hade ett projekt i Eskilstuna där de hjälpte 36 personer att koldioxidbanta. 

– Under den perioden var det ett av de stora klimattoppmötena ute i världen och vi var alla väldigt besvikna.  

De tyckte att de konkreta åtgärderna och förslagen inte alls var tillräckliga.  

– Det var som vanligt, det hände inte särskilt mycket som ledde till någonting. Då var det någon som kom med idén att vi skulle ha ett eget möte och kalla det för Klimathoppmöte istället. 

De bildade en arbetsgrupp i Eskilstuna som bestod av studiefrämjandet, Eskilstuna kommun, Naturskyddsföreningen och klimatklubben Eskilstuna. Men just när de skulle ha sitt första möte kom pandemirestriktionerna i mars 2020. 2021 genomfördes ett digitalt möte och 2022 arrangerades det första Klimathoppmötet när man träffades på riktigt på Mälardalens universitet.  

Lena tycker att det viktiga nu är att man får fler och fler med sig.  

– Det viktigaste vad gäller klimatet är att vi går samman. Att vi känner att vi gör det här tillsammans, den här stora omställningen. Att vi får med oss fler. Det är en fråga som berör alla. Ingen kan säga att, det här struntar jag i, det handlar inte om mig. Det handlar om oss allihop.  

Läs även:

Lämna ett svar