SFAB och Peab tecknar samverkansavtal för ombyggnation av kommunhuset i Strängnäs

av Mariefreds tidning/Måsen

Strängnäs Fastighets AB och byggentreprenören Peab Sverige AB har undertecknat ett samverkansavtal för att bygga om kommunhuset i Strängnäs. I det ombyggda kommunhuset ska kommunens och bolagens tjänstepersoner samt service för invånarna rymmas.

Ombyggnationen kommer att ske genom en så kallad samverkansentreprenad, även kallad partnering, där projektet drivs tillsammans i ett öppet samarbete.

– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna påbörja ett samarbete mellan Strängnäs Fastighets AB, Strängnäs kommun och Peab, säger Niklas Nybro, projektchef på Strängnäs Fastighets AB. Det ska bli spännande att se hur våra organisationer kan ta fram det bästa ur varandra och arbeta mot ett och samma mål.

Gemensamma mål med fokus på hållbarhet och funktionalitet

Strängnäs kommunhus ska vara en välkomnande plats för kommunens medborgare och en modern arbetsplats för kommunens och bolagens anställda. Kommunhuset byggdes 1994 och är i behov av modernisering och ombyggnad för att passa dagens behov och verksamhet.

Ombyggnationen av kommunhuset ska ske på ett hållbart sätt med fokus på att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver samt bli långsiktigt hållbar när det gäller drift, ekonomi, funktion, kvalitet, energi och miljö. För att kommunhuset ska bli mer energieffektivt kommer byggnaden till exempel att ha installation för solceller. Under projektet ska man hela tiden arbeta för att hålla ned CO2-utsläppen.

– Planen är att vi tillsammans ska utforska olika lösningar och samarbeta kring vad som i slutändan blir bäst för både miljö och anställda, säger Niklas.

Strängnäs Fastighets AB, Strängnäs kommun och Peab kommer nu bland annat att arbeta med att ta fram ritningar, tidsplaner och kostnadskalkyler innan projektet kan gå in i produktionsfasen. Själva ombyggnationen är planerad att starta i början av 2024.

– Som Nordens samhällsbyggare är vi glada över att få bidra till utvecklingen av befintligt bestånd, säger Paul Strand som är arbetschef på Peab Sverige AB. Vi är tacksamma för det förtroende Strängnäs kommun ger oss och ser fram emot att tillsammans skapa mer tidsenliga lokaler för verksamheten.
– Det känns bra att Peab nu är upphandlad av SFAB så att ombyggnationen av kommunhuset kan starta, säger Kenneth Sjöstrand. Som projektledare i kommunen ser jag fram emot att medarbetarnas önskemål på sin nya arbetsplats blir verklighet samtidigt som att vi kan skapa ett välkomnande kommunhus för medborgare och andra besökare.

 

 

Läs även:

Lämna ett svar