Barnen uppskattar raster med organiserade lekar

av Katrin Nilsson
Linda Nävertun, Jonathan Andersson och Lottie Sand.

Sedan drygt ett år har Mariefredsskolan raster där barnen själva planerar och genomför olika aktiviteter.   

– Det är roligt att det händer fler saker på rasterna, att det finns mer att välja på. Nu har vi många väldigt stolta barn som har genomfört det här, berättar biträdande rektor för Mariefreds skola, Linda Nävertun.

Trivselprogrammet, som det kallas, går ut på att elever från skolan turas om att arrangera aktiviteter på vissa raster. Man får tala om att man är intresserad av att bli trivselledare, förklarar Linda. 

– Sedan får klasserna välja vilka det blir. Det är två stycken trivselledare från varje klass per termin.  

Trivselledaren planerar och utvärderar aktiviteterna. Tanken med att ha trivselledare är att man ska kunna skapa en tryggare miljö med bättre sammanhållning, där man också har fler tillfällen till roliga aktiviteter.  

Alla trivselledare går en utbildning på två dagar där de får lära sig mer om hur man kan leda en lek. Här talar man också om inkludering, vänlighet och respekt. Man känner igen trivselledarna som bär väst. Hon välkomnar alla att delta i lekarna på rasten. 

– Barnen tycker om det här med att hålla i någonting och planera, säger Linda. 

Lottie Sand och Jonathan Andersson är med eleverna när de förbereder och genomför aktiviteterna på skolgården.  

– Det är jättekul för dem att leda, säger Lottie, som är fritidshemslärare. 

Trivselledare från trean, fyran, femman och sexan anordnar och planerar aktiviteterna för dem som är på låg- och mellanstadiet. I det arbetet får de också stöd av skolans personal. 

Det är barn från en årskurs som har hand om leken en särskild dag, men sedan kan de andra årskurserna också delta, förklarar Lottie. 

Det är barn från en årskurs som har hand om leken en särskild dag, men sedan kan de andra årskurserna också delta.

– Alla är välkomna att vara med. 

När MT/Måsen är på besök hörs musik från skolgården och barnen leker med frisbee. Idag är det barn från årskurs fyra som har hand om rastaktiviteterna.  

– Barnen kommer ofta när de hör musiken, berättar Jonathan.  

Jonathan tycker att trivselprogrammet har förbättrat stämningen på rasterna.  

– Speciellt nu när många nya elever kommit, märker man att de uppskattar det här och alla som vill kan sysselsätta sig, säger Jonathan. 

Det finns också alltid personal som försöker få in barnen i leken om de verka vilja vara med. En ambition med Trivselprogrammet är också att få barn från olika årskurser att leka mer med varandra.  

– Vi hoppas att vi kan bryta mönster, så de kan börja leka mindre ålderssegregerat, förklarar Linda.  

Aktiviteterna är ofta lekar utan tävlingsmoment. Det kan till exempel vara olika typer av kull. 

–  Det är framför allt fokus på att det ska vara lekar där man kan gå i och ur utan problem. [Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]Det är flera strängnässkolor som har det här. Det är ett sätt att låta eleverna bli goda förebilder och leda varandra. 

– Det är klart att jag fått inspiration från skolor som haft det här innan. Man har märkt att det här konceptet skapar bättre raster.  

rdelen är att när man går ut, kan man genast komma igång och leka. 

– När de har de här rasterna finns det nya möjligheter till aktivitet.  

En synpunkt som har kommit från eleverna är att man borde ha det här oftare. Hittills har det varit fyra gånger i veckan.  

– Några tyckte att det var lite konstigt i början, men att det blev roligt sen. 

Linda betonar att det här är frivilligt.  

– Det är positivt för dem som vill leka, men det är också viktigt att det är valbart. Det är inte något som alla ska tvingas att vara med på. Det här är ett alternativ för dem som vill ha någon mer aktivitet.  

Läs även:

Lämna ett svar