Ungdomar i Åker diskuterar hälsa och ohälsa

av Katrin Nilsson
Emma Johansson jobbar som fritidsledare i Åkers styckebruk.

På Åkers fritidsgård vill man kunna prata om både hälsa och ohälsa med ungdomarna. Häromdagen började man spontant diskutera vad det egentligen innebär. Som fritidsledare fyller man en viktig funktion här.  

– Fritidsledarna finns här för att stötta och hjälpa. Vi har fina relationer med ungdomar. Att det ska kännas tryggt att vara här är någonting som vi jobbar med hela tiden. Det är vårt huvuduppdrag, berättar Emma Johansson, fritidsledare på Åkers fritidsgård.

För att samla allas tankar och idéer tog man ett blädderblock till hjälp. 

– Vi vill upplysa om psykisk hälsa och det här blev startskottet. Först tänkte vi att vi skulle prata om vad ungdomar tycker att det betyder. 

En anledning till att man tar upp det här just nu är att Strängnäs kommun mellan 10 september och 10 oktober har en månad för psykisk hälsa. Den här perioden är det föredrag, föreläsningar och andra aktiviteter. Man fokuserar på vilka utmaningar det finns, vad man kan göra för att må bra psykiskt och hur man kan hjälpa människor i sin omgivning som behöver stöd. 

Fritidsgården ska vara en trygg miljö där man ska känna att man kan tala med fritidsledarna om allt.

Månaden inleddes på Suicidpreventiva dagen 10 september, då man hade en ljusmanifestation i Ugglans park. När den avslutas 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa.  

Fritidsgårdarna har också det här temat under månaden. 

– Vi tänkte att vi skulle nappa på det här och arbeta lite grann med detta på gårdarna. 

Ung i Strängnäs anordnar bland annat Walk and talk och Pizzalunch – lär dig mer om träning och självkänsla.  

I Åker provar de sig fram för att ta upp de här frågorna på ett sätt som ungdomarna uppskattar. 

– Vi känner att vi ville börja någonstans och sedan bygga utifrån det, vad ungdomarna känner för och vad vi tycker passar. 

I och med att blädderblocket står kvar med anteckningarna de gjort, kan man diskutera vidare utifrån det. 

– Där kan man fylla på, sudda bort och dona.  

Inledningsvis när ungdomarna började diskutera var det mycket fokus på fysisk ohälsa och mindre på hälsa. Man tog bland annat upp näthat, ätstörningar och självskadebeteende.  

– Hälsa handlar om så mycket mer än vad många unga idag känner till. Vi försöker fokusera på psykisk hälsa istället för ohälsa. 

Emma tycker att det är bra att lyfta fram vad som kan göra att man mår bra eller dåligt i vardagen.  

– Hur man mår påverkas av många saker. Vad du har gjort under dagen, sårbarhet, möjligheter och begränsningar. Det behöver inte ha med psykisk sjukdom att göra. Det behöver inte handla om att vara deprimerad eller ha ätstörningar. 

– Psykisk hälsa är mycket större. Vi ville vända på det och fråga, vad är psykisk hälsa till att börja med?  

Det kan vara att man mår dåligt en dag på grund av att vad som helst, förklarar Emma. 

– Vi började ställa lite utforskande frågor. Vart kan man gå för att få hjälp? Hur kan man tänka? Vem kan vända sig till? Hur kan du som vän göra?  

Det blev mer konstruktiva samtal. Ungdomarna fick inte direkt komma på lösningar med ändå tänka på hur man främjar och förebygger, förklarar Emma. 

– Det är lite så vi tänker vi här på gården. Vi kommer att jobba lite enklare och till exempel lägga ut en film om vad psykisk hälsa är. Det är en kortfilm från Folkhälsohälsomyndigheten. Sen har vi Tjejgruppen på torsdagar som vi börjat med.  

De har också placerat ut kort på borden med olika frågeställningar.  

Åkers fritidsgård ligger i Folkets hus.

– Vi har lagt ut lite små kort i lokalen på Fritidsgården. Det är diskussionskort som kan göra att vi i personalen kan börja prata i ett naturligt sammanhang. När man spelar spel till exempel kan man ta ett kort och prata om det. Om man är ett kompisgäng kan man diskutera utifrån korten. 

Som fritidsledare är Emma van vid att tala med ungdomar om allt som de funderar över.  

– De öppnar ju upp sig. Har man en bra, trygg relation med dem pratar de. Det kan bli väldigt fina samtal. 

På fritidsgården ska man känna att man kan tala med fritidsledarna om allt.  

– Det kan vara allt från relationer till familjära saker, eller vad det är för skolmat idag. Man kan må dåligt av olika anledningar.  

Fritidsledarna finns där för att stötta och hjälpa.  

– Det är vår pelare och vårt jobb att bygga relationer, så vi kan ha samtal och roliga stunder ihop med ungdomarna, säger Emma.  

Läs även:

Lämna ett svar