Över 15 viltolyckor per dag i Södermanland – flest i Nyköping

av Mariefreds tidning/Måsen

Mer än 15 bilister per dag kommer att råka ut för olyckor med rådjur, älg, vildsvin och annan vilt i Södermanlands län de närmaste månaderna. Flest olyckor inträffade förra året i Nyköpings kommun. Det visar unik kommunstatistik som försäkringsbolaget If tagit fram.

Oktober och november är de månader då det sker överlägset flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag i Sverige. Bara i Södermanland kan vi räkna med över 900 incidenter, motsvarande över 15 per dag.

– Risken är störst i gryning och skymning, säger Johan Granholm, motorexpert på If. Det är då som de flesta djuren letar föda och förflyttar sig över större områden. Det är därför viktigt att hålla extra uppsikt längs vägkanterna och anpassa hastigheten.

Flest olyckor Nyköping

Bland kommunerna i länet rapporterades under hela år 2022 flest olyckor i Nyköpings kommun (703 stycken). Beaktar man storleken på kommunens bilpark var Vingåker den mest utsatta kommunen.

Antal viltolyckor 2022 Per 1 000 personbilar
Nyköping 703 24
Eskilstuna 627 13
Strängnäs 421 21
Katrineholm 408 24
Flen 344 41
Vingåker 226 44
Trosa 191 25
Gnesta 138 24
Oxelösund 47 8

I Södermanland är det rådjur som ligger bakom en majoritet av olyckorna. Hälften av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Sedan början av 2010-talet har antalet olyckor med rådjur i länet ökat med 40 procent.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bara bromsa i första hand och försöka undvika att styra undan, säger Johan. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och i värsta fall krockar med mötande trafik. När det gäller älg brukar vi rekommendera att försöka väja, men om du inte hinner så bör du sikta baktill på älgen vid en kollision, för att den delen är lättast och det är mindre risk för att älgen landar på bilen.

Viltslag
Antal olyckor
2020–2022
Antal olyckor
2015–2017
Ökning/
minskning
Rådjur 5 123 3 648 +40 %
Dovhjort 2 110 1 290 +64 %
Vildsvin 1 610 1 377 +17 %
Älg 632 553 +14 %
Kronhjort 116 100 +16 %
Antalet olyckor per viltslag summerar inte nödvändigtvis med det totala antalet olyckor då mindre vanliga arter inte redovisas här.

Viktigt se över försäkringen

Viltolyckor riskerar bli kostsamma om man saknar försäkring.

– De djurkollisioner som If ersatte under 2022 kostade i genomsnitt 32 500 kronor att reparera, så det är en betydande kostnad varje år, säger Johan. Det är viktigt att se över sin försäkring. För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen.

Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

– En kollision med ett vilt djur kan vara en både farlig och traumatisk upplevelse, se därför alltid till att köra lugnt och tryggt, enligt gällande trafikregler, säger Johan.

Gör så här om en viltolycka har inträffat

  • Sätt ut varningstriangeln
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas

Så minskar du risken för viltolycka

  • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar
  • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten
  • Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott
  • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar
  • Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt och förkorta påkörda djurs lidande

– En krock med vilt innebär en risk i trafikmiljön. Om man ser en dekal om att eftersök pågår så gäller det att vara extra uppmärksam och sänka farten. Skylten betyder att en eftersöksjägare och dess hund arbetar i området, säger Johan Granholm.

Länen med flest viltolyckor

Antal viltolyckor 2022 Per 1 000 personbilar
Kalmar 4 456 33
Kronoberg 2 617 25
Värmland 3 605 23
Södermanland 3 105 21
Gotland 756 20
Jämtland 1 533 20
Blekinge 1 659 19
Uppsala 3 210 19
Dalarna 2 790 17
Jönköping 3 144 16
Örebro 2 437 16
Östergötland 3 494 16
Västra Götaland 9 700 12
Gävleborg 1 787 12
Halland 2 070 11
Västmanland 1 509 11
Skåne 6 094 9
Västernorrland 1 143 9
Västerbotten 949 7
Stockholm 5 207 5
Norrbotten 603 4

Läs även:

Lämna ett svar