Sparbanken Rekarne byter ut centrum mot natursköna Eldsundsviken

av Jennifer Lundkvist
Sparbanken rekarne har tillsammans med Fastighetsbyrån flyttat till nya lokaler i Eldsundsviken. Här kommer man att ha större möjligheter till både kundmöten och effektivare arbetssätt.

Det har gått sexton år sedan Swedbank hyrde lokalen i Präntaren, som Sparbanken rekarne två år senare tog över. Lokalen saknade dagsljus och man byggde därför om och utökade lokalen 2013. Trots det blev den inte optimal, varken för kunder eller personal. Det fanns flera trappor och kundstjänstdelen med rådgivningen och företagsavdelningen hamnade på olika plan. 

Den egentliga entrén har varit bredvid uttagsautomaten inne på Präntaren, men det finns också en entré från Trädgårdsgatan som på senare tid har använts mer än den andra. 

–  Det var mycket busliv i Präntaren, så ofta höll vi den entrén stängd, berättar Anders Skepplund som varit projektledare för byggnationen. 

I flera år har man försökt hitta en lokal som kan fylla behoven. Till slut hittade man en, men det krävdes viss anpassning för att göra det till en bra möteslokal. Under vecka 38 flyttade banken in i Leila’s General Stores gamla lokal, men byggnadens historia sträcker sig längre bak än så. 

Anders berättar att man en gång i tiden höll motorutbildningar för regementet här. Det fanns både motorlyft, industriportar och utbildningslokaler. Allt var armégrönt och har nu målats om för att matcha Sparbanken rekarnes orangea varumärke. 

–  Det man vill komma åt är ju rymden i lokalen och flexibiliteten. Sen är det en kul grej att traversen får vara kvar. 

Sofia Tärnfjord berättar att de fått positiva kommentarer och reaktioner från kunderna. I det öppna landskapet har hon tagit plats under den symboliska eken.

Deras gamla lokal hade trappor, gångar och ytor som inte gick att använda. I det nya kontoret har man fått en ljusare och mer flexibel arbetsyta och man hoppas nu få bättre samarbete mellan privat och företag. 

–  Vi får möjlighet till samarbete på ett annat sätt, säger Anders. 

I den gamla industrilokalen har man försökt återbruka så mycket som möjligt och det som är nytt är framtaget ur ett hållbarhetsperspektiv. De möbler som man inte kunde ta med sig säljs på loppis och pengarna går då till tre av bankens sponsrade föreningar. 

–  Vi är här för att stanna så det känns helt rätt med hållbarhetstänk. 

I takt med att allt fler bankärenden sker elektroniskt är inte heller det centrala läget lika viktigt som det var förr. Anders berättar att banker historiskt sett har legat på torg och i centrum. För de som idag behöver fysiska möten är det nya läget mycket bättre. 

–  Ur tillgänglighetssynpunkt är det bättre här ute, säger Anders. Det finns både parkering och handikappanpassade lokaler och tillgänglighetsanpassade toalett, något som saknades i Präntaren. 

kontoret arbetar femton personer, men bara privatrådgivarna har egna rum. Resten arbetar och samlas på de öppna ytorna eller bokar ett rum. 

Sofia Tärnfjord, som är privatmarknadschef i Strängnäs och Mariefred, tror att det nya kontoret kommer att underlätta både kundupplevelsen och kunskapsöverföring mellan privat och företag. 

Det gamla kontoret låg i Präntaren i centrala Strängnäs.

–  Det är en fantastisk miljö att få vara i, säger Sofia. Ljusa och anpassade lokaler för dagens verksamhet. 

För många är det laddat att gå till banken, men den nya lokalen är inbjudande och avkopplande. Här finns möjligheten till kundträffar, event och näringslivsfrukost. 

–  Vi vill få till en möjlighet att möta sin banktjänsteman och sitta ner utan att det upplevs stelt. 

Anders flikar in med att det här är första versionen av lokalen och att det nu handlar om att ständigt förbättra när det gäller kunskapsöverföring och arbetssätt. 

–  Det här kommer att bli jättebra och vi har redan fått positiva kommentarer från kunderna, avslutar Sofia. 

Läs även:

Lämna ett svar