Uppsägningar och stängda sjukhusbibliotek när Region Sörmland ska hejda sitt rekordstora underskott

av Katrin Nilsson
Christoffer Öqvist

I början av september meddelade Region Sörmland att man kommer att lägga fram en serie förslag för att komma till rätta med det stora underskottet. Bland annat beräknar man att 700 anställda kommer sägas upp. I planerna finns redan några skarpa åtgärder, berättar regionrådet Christoffer Öqvist 

– Till exempel kommer man att stänga de tre sjukhusbiblioteken som vi har. Vi kommer att halvera antalet bibliotekarier inom regionen. Det är ett exempel där vi redan är på gång med beslut.

Sörmlands region har i dagsläget ett underskott på runt 1,2 miljarder kronor och har tidigare meddelat att det väntar besparingar med bland annat uppsägningar av runt 700 regionanställda.  

Nu har regeringen meddelat att de skjuter till 10 miljarder till kommuner och regionerna från och med 2024, vilket uppges vara en kompensation för den höga inflationsnivån. Dessutom skjuter staten till 3 miljarder i riktade statsbidrag till regionerna för samma år. 

Enligt Christoffer Öqvist kommer det dock inte att påverka det sparpaket som Region Sörmland lade fram i början av september. De styrande i regionen bedömer inte, som det ser ut nu, att summan kommer att vara tillräckligt stor för att förändra behovet av nedskärningar. 

– Vi har gjort en grov beräkning och tror att det blir mellan 150 och 200 miljoner till Sörmland totalt. Det kommer inte att förändra något som det ser ut i dagsläget. Det handlingsprogram som är antaget är det vi kommer att arbeta vidare med. 

Sparpaketet som de styrande i Region Sörmland nu ska genomföra innebär bland annat att man går tillbaka till antalet personal man hade 2019, frysta politikerarvoden, ingen uppräkning av budgetramar, och att man uppnår rationellare användning av lokaler och effektivare verksamhet. 

Samtliga 21 regioner har idag underskott. Vilka neddragningar och uppsägningar som totalt kommer att göras är inte klart och inom kommunsektorn är oron stor för vad det kommer att betyda för verksamheten.  

SKR (Statens kommuner och regioner) beskriver i en debattartikel 8 september hur den ekonomiska situationen i kombination med ett försämrat säkerhetsläge påverkar människor idag.  

”Då blir stabiliteten i skolan, vården och omsorgen viktigare än någonsin. Regeringen behöver ta sitt ansvar för att undvika nedskärningar så långt det är möjligt för att välfärden ska klara krisen och stå stark för framtiden. En stark välfärd behövs i en orolig tid.” 

Det statsbidrag som just nu aviserats menar SKR är otillräckligt för att komma till rätta med det underskott som samtliga 21 regioner har idag.  

”Det tuffa ekonomiska läget för kommuner och regioner till följd av den höga inflationen har redan gjort att kommuner och regioner vidtar åtgärder i form av effektiviseringar och besparingar. Det kommer behövas även framöver.” (SKR 15 september) 

Christoffer säger att de styrande i Region Sörmland generellt sett har ambitionen att göra uppsägningar så långt ifrån patienterna som möjligt. 

– Man kommer att titta på chefer och administratörer, personal som inte jobbar patientnära. Lite slarvigt uttryckt, så långt ifrån vita rockar som möjligt. 

Nedskärningarna kommer att ske på alla områden inom hela regionen, vilket förutom sjukvården är bland annat kultur och regional utveckling, kollektivtrafik, skola och utbildning. 

– Hela region Sörmland ska ju bidra till att vi får ordning på vår ekonomi. Sedan kommer det vara fokus på icke lagstadgad verksamhet. 

Under resten av året kommer man nu göra undersökningar för att sedan kunna genomföra besparingsåtgärderna under 2024. 

– Vi räknar med att utredningarna är klara före årsskiftet, så vi kan sätta igång med arbetet och omstruktureringarna i början av nästa år, säger Christoffer. 

Under arbetet kommer de att titta på var personaltätheten ökat. Enligt planen ska man komma ned till 2019 års nivå, men enligt Christoffer är det inte så enkelt att de som blivit anställda de senaste åren kommer att få sluta.  

Även om du är nyligen anställd kan det finnas anledningar till att du ska vara kvar och en annan tjänst ska försvinna. 

Den styrande majoriteten har fått kritik från bland annat Socialdemokraterna för att de inte agerat tidigare när de märkte att man hade ett stort underskott. Christoffer Öqvist menar att de vidtog åtgärder redan när de tillträdde. 

– Redan i början av förra året införde vi oberoende av hyrsköterskor och gjorde en stor rekryteringsinsats då vi försökte anställa sköterskor istället. Det projektet har fallit väl ut.  

Man var dock inte lika framgångsrika när man försökte komma till rätta med hyrläkarna.  

– Tyvärr har hyrläkarsidan dragit iväg istället, så netto kostar ”hyr” ändå mer än vad det borde göra. Men det är nästa steg nu, att gå vidare så vi blir oberoende av hyrläkare.  

Det har också införts besparingar vad gäller bland annat representation.  

– Vi införde allmän återhållsamhet vad gäller externa konferenser och utbildningar.  

Att man ändå idag ligger 1,2 miljarder back beror enligt Christoffer Öqvist framför allt på två saker.  

– Vi har ju stora pensionsåtaganden framför allt i år och nästa år. Det är ju ungefär 750 miljoner utav underskottet. Sedan är det 375 miljoner mindre statsbidrag i år jämfört med förra året. 

En lösning för regionen skulle kunna vara att höja skatten, men det är inte aktuellt för de styrande just nu, menar Christoffer.  

– Vi säger inte att skatten aldrig kommer att höjas i region Sörmland, men innan vi har gjort allt vi kan för att bli effektivare är det inte aktuellt att höja skatten.  

Läs även:

Lämna ett svar