Anslagen till studieförbunden minskas kraftigt 

av Katrin Nilsson
Andreas Rau Medel arbetar på ABF Strängnäs och Ewa Strömberg har både varit aktiv och jobbat där.

Regeringen presenterade i samband med budgeten sin ambition att skära ned anslagen till studieförbunden med sammanlagt 30 procent de kommande tre åren.  

– Får vi mindre resurser blir det färre personer som kommer att kunna jobba som folkbildare, lära människor att organisera sig och stötta föreningar. Det urholkar demokratin, säger Carina Ålander, chef på ABF i Sörmland.

Det har varit starka reaktioner efter att beskedet kom från regeringen att man lägger fram ett besparingsförslag och redan till nästa år vill dra ned anslagen till studieförbunden med 250 miljoner kronor. 

Regeringen har uttalat att verksamheten inom studieförbunden ska effektiviseras och att man behöver komma till rätta med fusk och felaktigheter. 

– Nu vidtar regeringen och Sverigedemokraterna ytterligare åtgärder för att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidragen, säger utbildningsminister Mats Persson. 

Den utredning som redan tillsatts om styrning och uppföljning av folkbildningen får nu ett utvidgat uppdrag att också överväga om styrningen och anslagsfördelningen ska skötas av en eller flera myndigheter istället för av folkbildningsrådet. 

studieförbundet välkomnar man alla åtgärder som kan leda till bättre kvalité 

– Studieförbunden har redan genomfört betydande kvalitetsinsatser som gärna får prövas av utredningen. Varenda statlig krona ska gå till folkbildning, säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen studieförbunden.  

Kören Tongriparna samarbetet med ABF Strängnäs.

Man är emot det förslag med mer statlig kontroll där flera myndigheter ska ta över folkbildningsrådets uppgifter.  

– Vi ser en klar risk för rejält högre kostnader, tungrodd byråkrati och mer politisk styrning av folkbildningen om ansvaret flyttas till en myndighet.  

Alla studieförbund är idéburna och utan vinstintresse. Sveriges tio studieförbund har verksamhet i landets samtliga 290 kommuner. Drygt 700 000 unika personer deltog i studiecirklar och annan verksamhet under 2022. Man genomförde 176 000 kulturprogram. Drygt 200 ideella riksorganisationer är också medlemmar i ett studieförbund. 

Carina Ålander på ABF Sörmland tror inte att människor förstår att de här neddragningarna också slår mot föreningar.  

– Vi är ju det man kan kalla för föreningens förening.  

Man kanske själv är med i en förening men inte tänker på att den har koppling till studieförbund och är beroende av att vi erbjuder stöttning med till exempel litteratur och lokaler, förklarar Carina.  

– ABF ska finnas för att kunna stärka människor att organisera sig, att bilda föreningar, att kunna göra verksamhet och anordna kulturarrangemang.  

På ABF var man inte oförberedda på nedskärningarna.  

– Vi har förstått vartåt det blåser. Vi har läst Tidöavtalet.  Där skriver man att man ska effektivisera folkbildningen och då förstår man att det betyder att man tänker dra ner anslaget och göra en åtstramning. 

Carina menar att det är SD som är drivande i det här, trots att de idag säger att folkbildningen är viktig. 

– Vi vet hur konstellationen ser ut i regeringen och SD har sagt tidigare att man är emot folkbildningen Man har en checklista på vad man vill nedrusta i samhället. Det här är en av delarna, säger Carina.  

SD uttalar idag att de tycker att folkbildningen är viktig men är bekymrade över kvalitetsbrister.  

Bland ABF Strängnäs verksamhet finns Line Dancers, keramik, måleri, knyppling, föreläsningar och kulturarrangemang.

Riksdagsledamoten Jonas Andersson skriver i en debattartikel i Aftonbladet att ”SD kommer framöver i förhandlingar med övriga Tidö-partier att verka för att det nuvarande budgetanslaget på närmare två miljarder kronor till studieförbunden ska minskas betydligt så länge som verksamheten är utom kontroll.” 

Med neddragningarna skapas ett stort problem för samhället om det till slut blir för få som jobbar som folkbildare och värnar om demokratin, menar Carina.  

– Vi arbetar med att man att bilda människor och har ett uppdrag utifrån statens fyra syften med folkbildningen.  

Läs även:

Lämna ett svar