Enhörna får sin efterlängtade högstadieskola 

av Jennifer Lundkvist
Katarina Seppänen, som är ordförande i Enhörnas kommundelsnämnd, är glad att beslutet nu är fattat.

Önskemålet om en högstadieskola i Enhörna har varit aktuellt under många år. Före sommaren röstade alla politiker igenom förslaget men sedan lades beslutet på is och man valde istället att prioritera annat. 

Den 25 september klubbade man dock igenom det förslag som varit uppe i tjugo år, att Enhörna ska få en högstadieskola. Man fattade också ett beslut om var den nya skolan ska ligga, nämligen i nuvarande Vallaskolan som ska byggas ut. 

Katarina Seppänen, som är ordförande i Enhörnas kommundelsnämnd berättar för tidningen att vissa delar av skolan är gamla och kommer att behöva byggas nytt. Tanken är att den nya skolan kommer att byggas på den nuvarande. 

–  Det finns ingen anledning att riva det som är nyare utan det kommer att stå kvar, säger Katarina. 

Hon berättar också att det finns en del detaljplaner för Enhörna och fler är på väg in. Exakt vad det innebär för elevantalet i dessa årskurser är svårt att säga, men att det kommer att öka vet man. 

 – Vi kommer få ett ökat elevantal. 

Om fyra år beräknas Enhörnas nya högstadieskola stå redo. Platsen är den samma som Vallaskolan, som nu byggs ut för att inrymma även högstadieelever.

Byggnationen kommer att påverka de elever som idag nyttjar de äldre delarna av skolan, eftersom de ska rivas. Istället kommer eleverna att få nyttja baracker tills de nya lokalerna är på plats. 

I de gällande detaljplanerna som ligger för Vallaskolan ska det finnas utrymme för högstadierna och Katarina berättar att en förstudie är på gång. Att beslutet äntligen är fattat är en lättnad. 

–  Det känns bra, säger Katarina. Och att vi har enats om var det ska ligga, så vi kan ta det vidare och få igång det som vi så många, många år har arbetat för. 

Den nya skolan beräknas stå klar 2027. 

Läs även:

Lämna ett svar