Strängnäs klättrar bland Sveriges miljökommuner

av Mariefreds tidning/Måsen

 

Strängnäs klättrar från plats 186 till 51 när tidningen Aktuell Hållbarhet för femtonde gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete. Lund är Sveriges bästa miljökommun 2023, följt av Malmö och Järfälla.   

– Vi gratulerar Strängnäs till den fina placeringen 51 i årets rankning. Vår ambition är att rankningen ska tjäna som en inspirationskälla i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram framgångsexempel och genom att vi agerar blåslampa när det behövs, säger Ylva Bergman, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet. 

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition inom en rad olika delar av miljöområdet. Rankningen baseras dels på en egen enkät som genomfördes under våren, dels på data från ett tiotal offentliga källor som rör kommunernas arbete. De olika delarna har sedan vägts samman till en totalpoäng. 

222 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten i år vilket motsvarar en svarsfrekvens på 77 procent.

I årets rankning utmärker sig bland annat ambitionerna för att leva upp till målen i Agenda 2030. I år uppger 52 procent av kommunerna att de har implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten, vilket är den fråga som flest kommuner svarar ja på i årets mätning.

För att säkerställa kvaliteten i rankningen ställs i år högre krav på kommunerna att verifiera svaren som de lämnar. Det kan vara en orsak till att andelen ja-svar i flera frågor minskat något. En fråga där kommunerna dock tagit ett tydligt kliv framåt handlar om koldioxidbudgetar. 31 procent av kommunerna svarar i år att de tagit fram det jämfört med 23 procent förra året.

– Kommunerna har en viktig roll för att målen i Agenda 2030 ska kunna nås. Nu återstår sex år och därför är det positivt att över hälften av kommunerna har implementerat de globala hållbarhetsmålen i sina verksamheter. Det är också positivt att en majoritet av kommunerna har ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel. Åtgärderna för att minska matsvinn och klimatpåverkan från livsmedel behöver trappas upp, säger Ylva Bergman.

Endast 11 procent av kommunerna uppger att de har ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.

– När kommunernas ekonomier nu blir alltmer ansträngda är det extra viktigt att göra denna rankning, för att mäta och synliggöra kommunernas arbete och ambitionsnivåer. Kommunernas förutsättningar ändras kontinuerligt och även vilka frågor som står på agendan. Därför har vi jobbat hårt för att i år kunna redovisa kommunernas konsumtionsbaserade utsläpp, säger Ylva Bergman.

Sveriges miljöbästa kommun Lund fick 37,52 poäng i rankningen, av sammanlagt 50 möjliga poäng. Strängnäs fick 26,81 poäng vilket räckte till plats 51 (fjolårets placering var plats 186).

Läs även:

Lämna ett svar