Strängnäs rebellmammor manifesterar för klimatet

av Jennifer Lundkvist
Rebellmammor i Strängnäs är en fredlig klimatrörelse med internationell bakgrund. Konceptet går ut på att man använder fredliga metoder för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring.

För ett par år sedan började Annette Lidén att tänka på klimatet och blev då tipsad av sin dotter att kolla upp Rebellmammorna. Rörelsen är en del av organisationen Extinction Rebellion (XR) och består av mammor och andra vuxna som vill kämpa för barnens rätt till en levande och rättvis planet. 

Facebookgruppen ”Rebellmammor i Strängnäs” bildades i april och antalet medlemmar har sedan starten tredubblats. Totalt finns idag grupper på 26 platser i landet, men XR finns över hela världen. 

–  Det finns lokala grupper i närheten av oss, till exempel i Nyköping och i Gnesta som vi kan samarbeta med och kroka arm med, säger Annette. 

Malin Holmquist är en av dem som manifesterar för klimatet och för hennes barns framtid. Hon berättar att man som rebellmamma inte behöver inte ha alla svar men att man har varandra. I november kommer en global manifestation att äga rum och just manifestationer tror Malin är det bästa sättet att sprida sitt budskap och att synas. 

–  Våra manifestationer ska väcka känslor, inte bara hos oss som manifesterar utan hos dem som passerar och ser oss, samt förmedla den oro vi alla känner, förklara Malin. Manifestationen ska inte väcka ilska eller ångest. Vi vill skicka ett tydligt budskap till våra politiker att de måste göra mycket mer. Det är bråttom. 

Annette och Malin berättar att deras manifestationer innebär att de sätter sig lugnt och stillsamt i en ring på en gata eller ett torg. De håller upp olika skyltar, ofta med budskap om barnen som de hoppas ska få en bättre framtid. Skyltarna kan även ha mer riktade budskap som ”Rädda våra hav”. Ibland sjunger de sånger som Mothers gonna rise like the water som organisationen sjunger över hela världen. 

Den första aktionen av XR i Sverige ägde rum 2018 och bland de medverkande fanns bland annat Greta Thunberg. Greta är en av de personer som har uppmärksammat frågan och spridit den över hela världen, men Annette ser inte att det skett några större förändringar. 

–  Engagemanget har ökat och det har öppnat upp för frågan på högre nivå, men inga systemförändringar i vår närmiljö har skett. 

Trots att den stora hajpen kring Greta och Fridays for future kan ha ebbat ut, tror de att förändringarna nu istället sker på mindre nivåer och överallt. 

–  Det kanske känns och upplevs av allmänheten som att det tystnat, men jag tror att det är nu skillnaden sker, säger Malin. 

Annette menar att det är svårt att leva ett hållbart liv i ett ohållbart samhälle och vill därför lyfta skammen om att inte kunna göra rätt i dagens samhälle. I september ägde Klimathoppmötet rum i Strängnäs, som Annette var med och arrangerade tillsammans med Studiefrämjandet. Den modeshow som Röda korset och Tolv korgar anordnade med hållbara kläder blev mycket uppskattad och de berättade också att de fick in många besökare i butiken efter det. 

Än så länge har Rebellmammorna i Strängnäs inte haft något lokal manifestation, men tanken är att ha en inom en snar framtid. 

–  Vi vill visa att det finns en vuxenvärld som bryr sig om barnens framtid. Vi vill kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan. Det är viktigt att vuxenvärlden visar att vi står upp för att alla barn idag, och deras barn i framtiden, ska ha en levande och rättvis planet att leva på. 

Läs även:

Lämna ett svar