Turingeskolan minskar både på personalen och elevantalet 

av Katrin Nilsson
I framtiden ska Turingeskolan ha två parallellklasser i varje årskurs.

För att fördela eleverna bättre mellan Nykvarns skolor har Turingeskolan dragit ned på både antalet elever och personal, berättar rektor Jon Karlsson. 

– Det mesta har vi löst med omställning. De flesta fick möjlighet att jobba på en annan skola i kommunen, men det fanns anställda som inte hade behörighet, då blev det varsel.

– Minskningen av personal har skett successivt sedan 2021, förklarar Jon.  

Några lärare omplacerades eller sökte andra tjänster utanför Nykvarn, medan två gick i pension.   

– Vikarier fick inte förnyat uppdrag när deras vikariat löpte ut, men några av dessa fångades upp av annan verksamhet i kommunen. 

Det fanns också de som började studera. 

– Ett par av våra gamla vikarier har påbörjat egen utbildning och siktar på en lärarkarriär, vilket gläder mig, säger Jon. 

Turingeskolan har tidigare haft flera parallellklasser.  

– Vi hade fyra årskurs 6 och tre i vissa årskurser. I framtiden ska vi ha två parallellklasser i alla årskurser  

det här sättet har elevunderlaget minskat, vilket var målet.  

– Vi ska vara en tvåparallellig skola. Det är inte så att det är färre som söker utan vi tar emot färre elever.  

Det här hänger ihop med att man fortfarande gör omställningar efter att man byggde Furuborgskolan som stod klar 2017. 

– Vi har nu en till skola som kan ta emot elever. Det var för många elever i förskoleklass till årskurs 6. Furuborgsskolan byggdes så att vi kunde fördela dem bättre.   

Jon Karlsson

Björkestadsskolan ska bli den skola som har flest elever med tre paralleller från förskoleklass till årskurs 6. Turingeskolan och Furuborgsskolan har två paralleller, förskoleklass till årskurs 6. Sedan går alla elever till Lillhagsskolan från årskurs 7 till 9. 

I takt med att Furuborgsskolan fyllts har man trappat ned antalet elever på Turingeskolan. 

– Det har tagit några år att få till övergången från det gamla till det nya systemet, förklarar Jon. 

De flesta lärare fick nya jobb när det blev övertalighet. 

– Då finns det behov av lärare i kommunen, så det var inget problem med omställning förutom där det inte fanns den behörighet som krävdes. 

På Turingeskolan har det nu blivit färre antal elever och personal. Totalt har de minskat personalen från 52 till 40, berättar Jon.  

– Nu är vi fulltaliga. Vi har bemanning efter den budgetram som är nu. 

Idag är alla lärare på Turingeskolan utbildade, men skolan saknar behörighet i två praktiskt estetiska ämnen. De lärare som saknar någon behörighet håller på och utbildar sig i de två ämnena. 

– Jag har utbildade lärare överallt, men man har inte behörighet i varje enskilt ämne.  

Jon är nöjd med personalsituationen idag.  

– Nu har vi en personalgrupp som stämmer med budgetram. Vi ser att vi har ett söktryck som motsvarar platserna, så vi kommer att ha en mer stadig personalsituation.  

Läs även:

Lämna ett svar