Strängnäs ger småföretagare goda förutsättningar i ny jämförelse

av Mariefreds tidning/Måsen

Förutsättningarna för små företag i Strängnäs är bättre än i de flesta andra kommuner i landet.
Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Strängnäs kommun är rankad som nummer 91 av 290. Det är fyra placeringar sämre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin, säger förbundsordförande Peter Thörn. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader och vårt Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Av samtliga kommuner i Södermanlands län har Trosa bäst förutsättningar, och hamnar på plats 2 av 290. Flen ligger lägst i länet (plats 276 i hela landet). Bland Strängnäs grannar sticker Nykvarn ut med bäst placering (70:e plats).

Utmaningar och möjligheter i Strängnäs

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Strängnäs ligger bättre till än snittet i sex av dessa och sämre i tre.

Den kommunala näringspolitiken, kapitalförsörjningen och kommunens välfärdsåtagande drar upp kommunens betyg, medan skolsystemet, överlevnadsgraden bland nya företag och trygghetsinsatser är relativa svagheter.

Stora skillnader mellan kommuntyper

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Rankingen toppas i år av Åre kommun i Jämtland, följt av Trosa och Boden.

Tidigare mätningar har visat att storstadskommunerna inte längre alltid befinner sig i toppskiktet och denna trend fortsätter. De kommuner som ligger på tio i topplistan finns i olika kategorier. Några är storstadskommuner, några är kommuner med besöksnäring, några finns i regioner med stark tillväxt och några uppnår helt enkelt höga poäng i alla dimensionerna.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

Strängnäs är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en pendlingskommun nära större stad. Det finns sammanlagt 52 sådana kommuner.

Strängnäs klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad nummer 18 av 52.

– Det måste bli tryggare, enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige. Mycket hänger på att regeringen och politiken agerar, säger Peter Thörn, Småföretagarnas Riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund föreslår en rad åtgärder som:

  • Sänk arbetsgivaravgifterna
  • Konkurserna ökar, inför ett förenklat förfarande för skulduppgörelse
  • Omfördela medel för företagsfrämjande från statligt riskkapital och företagscoachande till att ge fler etablerade företag en chans att överleva.
  • Rätta till obalanser i elpriser och elskatter mellan små och stora företag.
  • Angrip kriminaliteten

Om Småföretagarindex

  • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt på förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma
  • De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor
  • Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal företagare/personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd per capita), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning
  • Nima Sanandaji är författare till rapporten

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2023/

Förutsättningar för småföretag i Södermanlands län – rapporter för alla kommuner

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram lokala rapporter om förutsättningarna för småföretagare i landets samtliga kommuner. Du kan ladda ner rapporterna genom länkarna i tabellen nedan.

Kommun Ranking Förändring
Trosa 2/290 +4 ▲
Strängnäs 91/290 −4 ▼
Gnesta 112/290 −29 ▼
Nyköping 151/290 +39 ▲
Katrineholm 178/290 +17 ▲
Oxelösund 204/290 +80 ▲
Eskilstuna 243/290 −11 ▼
Vingåker 261/290 +21 ▲
Flen 276/290 −1 ▼

Läs även:

Lämna ett svar