Oklar framtid för distriktssköterskemottagningen i Åkers styckebruk 

av Katrin Nilsson
Distriktssköterskemottagningen i Åker nyöppnade tidigare i år efter pandemin.

Att lägga ned distriktssköterskemottagningen i Åkers styckebruk listas som en av flera tänkbara besparingsåtgärder i primärvården när Region Sörmland ska minska sina kostnader. Bodil Persson, verksamhetschef på Vårdcentralen i Mariefred, betonar att mottagningens patienter i Åker inte behöver oroa sig. Om den stängs får de istället vård i Mariefred. 

– I så fall får personalen vara i Mariefred och ta hand om patienterna här. Det blir ingen jätteskillnad på det viset.

Det var i början av september som Region Sörmland gick ut och meddelade att de behöver göra besparingar för att komma till rätta med ekonomin. Man har i dagsläget ett underskott på runt 1,2 miljarder. 

Som en del av det tittar man nu på kostnaderna för primärvården. Några av de förslag man har är avveckling av vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna, samt att satellitmottagningar läggs ned i Jönåker, Hälleforsnäs, Åkers Styckebruk och Bettna. 

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan, har föreslagit att man utreder de här besparingarna. Beslutet om satellitmottagningarna kommer så småningom tas av Regionstyrelsen.  

På vårdcentralen i Mariefred känner man ännu inte till hur framtiden blir för distriktssköterskemottagningen i Åker.  

– Jag vet inte mer än att det ligger som förslag, säger Bodil.  

Distriktssköterskemottagningen i Åkers styckebruk återöppnade tidigare i år.  

– Den har varit pausad under pandemin, men vi kom igång lite smått nu på vårvintern. 

Läggs distriktssköterskemottagningen i Åker ned får man anpassa sig till det, förklarar Bodil. 

Att lägga ned distriktssköterskemottagningen i Åkers styckebruk listas som en av flera besparingsåtgärder i primärvården, när Region Sörmland ska minska sina kostnader.

– Det är ett uppdrag vi har att vi ska ha satelliter, vårdcentral och BVC. Distriktssköterskemottagningen är en del av vår verksamhet. Det är politikernas beslut vad som ska ingå i vårt uppdrag. Tar de bort det, får vi gilla läget. 

Efter att distriktssköterskemottagningen nyöppnade har de haft en bemannad en dag per vecka. Då har det funnits BVC och distriktssköterska. 

Åker är inte så stort. Vi har haft mottagningen i liten skala. Det har alltid varit två personer som har bemannat mottagningen. Man måste alltid vara två när man jobbar. 

Patienterna är de som är listade på Mariefreds vårdcentral. På det sättet blir inte förändringen så stor. 

– Det är våra patienter som vi ändå sköter om.  

Vårdcentralen har valt att kalla patienter till distriktssköterskemottagningen som till exempel har svårt att resa.  

– Det är lättare för dem att komma till distriktssköterskemottagningen, så det har varit bekvämt för dem.  

Bodil betonar att även om distriktssköterskemottagningen lägger ned får de patienter som går där hjälp i alla fall, fast i Mariefred. 

– De här är våra patienter som vi ändå tar hand om.  

Läs även:

Lämna ett svar