Stor uppslutning när Mötesplats biohuset i Mariefred nyinvigdes 

av Katrin Nilsson
Hembygdsföreningen lämnade en gåva till ordförande Björn Sundfeldt. Björn Sundfeldt med Annika Westling och Per Aronsson från Hembygdsföreningen.

Intresset att se resultatet av renoveringen och tillgänglighetsanpassningen som Biohuset genomgått var stort i helgen. Kulturnämndens ordförande Jennie Larsson Tjernström höll öppningstalet, där hon talade om värdet av möten. 

– Möten är ju ett grundläggande sätt att kommunicera. Här delar föreningar samma hus och de diskussioner och samtal som blir är demokratins grund.

I Biohuset var det fullt av människor den här blåsiga oktoberdagen. Här fanns alla föreningar som berättade om sin verksamhet. Dessutom var det loppis.  

I samlingslokalen på övervåningen, där det bjöds på korv och fika, var det fullsatt och i biosalongen var det konsert med insamling till Världens barn.  

Marianne Månsson Åkerlund, Annika Tamm och Gunnel Wannberg från Dagfilmstudion.

Jennie betonar Mötesplats biohusets värde som plats där människor kan träffas.  

– Genom möten med människor kan man utbyta tankar, idéer och uppdatera varandra om vad som händer. 

Många hade också kommit för att fira invigningen av Biohuset, så på det sättet fick verksamheten i Mötesplats biohuset en rivstart.  

– Det är en oerhörd ära att få vara här idag, på många olika sätt. Vi står här i publiken och möts just nu.  

Hon betonade också värdet av att möta människor som inte tycker som man själv.  

– Det är intressant med kulturkrockar och att tala med människor med andra åsikter, de jag tycker är ”dumma”. Möten är berikande och odlar vår demokrati.  

Jennie berättade också om kommunens tankar när man en gång beslutade att det skulle finnas en mötesplats i varje kommundel.  

– Kulturnämnden såg under tiotalet ett behov av en plats där vi i de olika kommundelarna kunde ha sådana här mötesplatser.  

Hembygdsföreningen var på plats för att berätta om sin verksamhet.

En av mötesplatserna blev Biohuset i Mariefred. Många Mariefredsbor månar om det anrika huset från början av 1900-talet, där man genom åren bland annat kunnat delta i fester, studiecirklar och föreningsmöten. Dessutom har man visat film sedan man fick tillstånd för biografvisning 1909.  

Tanken med mötesplatserna är att de ska vara tillgängliga för alla Strängnäsbor. Idag finns i Biohuset bland annat sångkör, filmklubbar och föreningar, men fram till nu har det varit en stor begränsning att byggnaden inte varit tillgänglighetsanpassad.  

Idag drivs Mötesplats biohuset av en förening på kommunens uppdrag. Ordförande Björn Sundfeldt är glad att man nu kan öppna huset igen.  

– Det känns skönt att det är nyinvigning. 

Biohuset är nu tillgänglighetsanpassat med bland annat hiss på utsidan av huset.

På nyinvigningen var många föreningar och grupper som har sin verksamhet i Biohuset på plats.  

– Man kan gå runt och titta i alla rummen och träffa de som håller till här idag. Verksamheten som var före renoveringen har kommit tillbaka.  

Nu ligger framtiden öppen med större möjligheter för Mötesplats biohuset, som nu är tillgänglighetsanpassat och öppet för alla.  

– Vi har nu handikapptoalett, modern brandsäkerhet, hiss och mycket annat. Dessutom blev ombyggnaden klar på utsatt tid, berättar Björn Sundfeldt. 

Läs även:

Lämna ett svar