Det gyllene korset – ett litterärt samarbete med Strängnäs ungdomar 

av Jennifer Lundkvist
Cecilia Rojek har tillsammans med Alexandra Uhlmann Konjicija och en grupp med ungdomar arbetat fram en ny spänningsroman med anknytning till Strängnäs och 500-årsresan. Cecilia och Alexandra berättar om boken och projektet den 1 november kl. 15:00 på Stallarholmens bibliotek, kl. 17:00 på Mariefreds bibliotek och den 2 november kl. 15:00 på Åkers bibliotek.

Ett års intensivt arbete har gått och nu har författare Cecilia Rojeks och Alexandra Uhlmann Konjicijas historiska spänningsroman, som är en del av 500-årsresan, äntligen släppts. Idén kom från början från Johanna Nyberg, som är projektledare för 500-årsresan och Jimmy Müller, som är bibliotekarie i Strängnäs. Cecilia presenterade tre förslag kring hur en kulturhistorisk spänningsroman skulle kunna se ut och en av de idéerna har nu blivit verklighet. 

Arbetet med ”Det gyllene korset” har bestått av ett nära samarbete med barn och ungdomar i rätt målgrupp som har fått komma med feedback och idéer för att få fram en spänningsroman som passar just dem. Det är barn- och ungdomsbibliotekarien Alexandra Uhlmann Konjicija som tillsammans med Cecilia har drivit projektet framåt och nu är slutprodukten äntligen här. 

–  Cecilia har skrivit all text och skapat grunden till handlingen, säger Alexandra. Sen har bland annat min bokklubb, med ungdomar från högstadiet och gymnasiet, hjälpt till att forma och låta berättelsen växa fram tillsammans med Cecilia. 

Alexandra berättar att det även har varit andra barn inblandade på olika sätt och att totalt tjugo barn och ungdomar har hjälpt till. De har bland annat kommit med förslag till dialoger och önskemål om att någon historisk händelse skulle förklaras lite bättre. 

Med så många personer och åsikter kan man tro att det har varit svårt att få alla nöjda, men Cecilia ser det som en mycket lyckad process. 

–  Ungdomarna har varit otroligt kreativa och de har sett möjligheter överallt. Tillsammans med Alexandra fick de bokens värld att växa och bli riktigt spännande samtidigt som de har jobbat mycket med karaktärerna. 

Ungdomarna har bidragit med många idéer kring var barnen i boken går i skolan, vad de har för färg på håret, hur de förflyttar sig och vad deras favoritgodis är. 

–  Allt det här gör ju att karaktärerna, och hela boken, blir så mycket mer levande, säger Cecilia. 

Hon beskriver den nya boken som trovärdig och sanningsenlig inom magisk realism. 

–  Den är också välförankrad i lokal geografi, flikar Alexandra in. 

Att få jobba med ungdomar är något som Alexandra tycker är otroligt belönande. De är raka och säger vad de tycker. En gång hittade exempelvis en av ungdomarna en logisk tankelucka i tidsresandet och skrev en lång utläggning om hur det borde vara istället. 

Samarbetet mellan Cecilia, Alexandra och ungdomarna har gått över förväntan, även om Cecilia och Alexandra inte alltid har hållit med ungdomarna. Framförallt är det sättet som karaktärerna uttryckt sig som har engagerat ungdomarna, men i slutändan vet de ju bäst om hur man uttrycker sig i just den här åldern och därför har de fått det sista beslutet. 

–  Det har varit en dröm att få jobba fram boken tillsammans med ungdomarna och att också ha med Alexandra i projektet, säger Cecilia. Hennes erfarenhet av barnböcker och koll på vad barn gillar har varit mycket värdefullt. Precis som hennes kunskaper om hur barn- och ungdomar ser på den litteratur som finns. 

Nu är boken klar och alla ungdomar som har varit med har fått varsin kopia. Boken har mottagits väl och både Cecilia och Alexandra säger att det för ungdomarna var häftigt att se att det de bidragit med faktiskt blev en riktig bok. 

Måndag den 30 oktober är det releasefest på kulturhuset klockan 18 på Multeum. Både Cecilia och Alexandra kommer att vara på plats. 

Läs även:

Lämna ett svar