Tre av fyra företag bryter mot arbetsmiljölagen – nu granskas 61 arbetsplatser i Södermanland

av Mariefreds tidning/Måsen

På tre av fyra byggföretag har skyddsombud inte fått vara med i planeringen vid uppstart av ett bygge, trots att det är ett lagkrav. Nu kontrollerar fackförbundet Byggnads 61 arbetsplatser i Södermanlands län.

– Vi kraftsamlar för att skapa säkrare arbetsplatser i länet, säger Jan Andersson, ordförande för Byggnads Mälardalen.

En färsk undersökning från Byggnads visar att arbetstagarna ofta stängs ute från arbetsmiljöarbetet – på bekostnad av tryggheten. 73 procent av de 3 500 medlemmarna som deltog i undersökningen svarade att varken skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant fått vara med i planeringsarbetet vid byggstart.

Enligt arbetsmiljölagen ska samverkan ske i all planering som påverkar arbetsmiljön och risker ska bedömas så tidigt som möjligt.

– Tidiga riskbedömningar och samverkan är ett av de effektivaste sätten att motverka olyckor och arbetsskador. Här måste det bli bättring, arbetsgivarna måste se över sin planering och faktiskt börja följa lagen, säger Jan Andersson, ordförande för Byggnads Mälardalen.

Undersökningen visar också att det finns ett tydligt samband mellan deltagande och trygghet. Den upplevda tryggheten är markant högre när arbetstagarna fått vara med i planeringen.

I Södermanlands län deltog sammanlagt 98 medlemmar i undersökningen. Av dessa svarade bara 2 av 10 att skyddsombudet fått vara med och medverka i planeringen av arbetsmiljön vid uppstarten av det nuvarande byggprojektet startade.

Av Sörmlandsmedlemmarna svarade också:

  • 4 av 10 att de inte fått någon utbildning utifrån riskerna i sitt arbete.
  • 6 av 10 att de inte upplever att alla åtgärder är vidtagna för att motverka ohälsa och olyckor.
  • 3 av 10 att de inte känner sig trygga på arbetsplatsen.

– Byggbranschen är en av landets mest olycksdrabbade och Södermanland är inget undantag. Att så många av våra medlemmar känner sig direkt otrygga på sina arbetsplatser är helt oacceptabelt. Byggnads ombudsmän och förtroendevalda jobbar hela tiden för att arbetsplatserna ska bli säkrare och nu gör vi en rejäl satsning, säger Jan Andersson, ordförande för Byggnads Mälardalen.

61 arbetsplatser granskas

I dag, den 23 oktober, inleder Byggnads landsomfattande arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön. I Södermanlands län besöker förbundet sammanlagt 61 arbetsplatser under veckan.

Under förra året gjordes motsvarande kontroller med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Då hade hela 86 procent av de granskade arbetsplatserna hade någon form av brist.

– Vi vet att den här typen av riktade kontroller ger resultat. Här måste arbetsgivarna ta ett större ansvar, vi ska ha trygga arbetsplatser där tidig riskbedömning och planering är en självklarhet, säger Jan Andersson, ordförande för Byggnads Mälardalen.

Läs även:

Lämna ett svar