Träd saknas i Stadsparken Mariefred

av Katrin Nilsson
Kjell Forshed.

Stadsparken är tänkt som en fortsättning på Mariefreds gamla bebyggelse. Arkitekten Kjell Forshed är nöjd med resultatet, förutom att kommunen inte följt detaljplanen helt. Bland annat lyser många av de träd som skulle varit en del av miljön med sin frånvaro.  

– Det mesta blev som jag hade tänkt, men det är tråkigt att man inte har planterat träden. De är viktiga för trivseln.

Träden som saknas skulle ha planterats på båda sidorna av Kärnbogatan från Hammarvägen till Stallarholmsvägen. Dessutom fattas flera av de träd som skulle stå längs med Hammarvägen. 

Munkhagstorget ska det bli park och lekplats med träd på båda sidor om torget. Kommunen ska inom kort börja göra iordning där, men på östra sidan,r det skulle varit en extra trädrad närmast husen, har kommunen gjort klart vägen utan att plantera träden. Vägen är också en och en halv meter bredare än det står i detaljplanen.  

I gestaltningsprogrammet kan man se hur träden ska planteras och på vilka avstånd.

Kjell understryker att träden är betydelsefulla både för de boende och de som passerar platsen. Det gäller speciellt träden längs med Kärnbogatan på grund av närheten till Gripsholms slott.  

– Det är viktigt med träden. Detta är något som vi har samarbetat med slottsarkitekten kring. Träden skulle bli en gräns mellan nya och gamla bebyggelsen,att slottet avskilts från den modernare delen av staden. 

Enligt Krister Phil, projektledare på Teknik- och servicekontoret, är det Trafikverket som gjort att man inte planterat träd längs med Kärnbogatan. 

– Vi har haft en diskussion med Trafikverket om det här. De menar att det blir säkrare utan träd. 

Krister Pihl har noterat att ena vägen längs med Munkhagstorget har blivit för bred, men vet i dagsläget inte vad det beror på. 

– Det har blivit fel av någon anledning som jag inte vet än. Den är 4,5 m fast den ska vara 3 m enligt detaljplanen.  

Anledningen till att träden inte planterats menar han är för att det inte fanns tillräckligt med plats på grund av ledningar i marken. 

– Det går många ledningar som fjärrvärme, el, vatten, dagvatten och det går inte att få tillräckligt skyddsavstånd till dem. Därför finns inga träd där, säger Krister. 

Enligt detaljplanen skulle det planterats träd på båda sidorna av Kärnbogatan från Hammarvägen till Stallarholmsvägen.

Kjell Forshed tänker att man borde varit medveten om under byggprojektet att man skulle ha träd på vissa ställen.  

– Ledningarna skulle ha placerats så de inte skulle ligga i vägen när man sedan skulle plantera.  

Hammarvägen har några träd planterats, men resten fattas och närmast Kärnbogatan är det istället för träd parkeringsrutor. Krister Phil är osäker på när de har kommit till och varför.   

– Det blir svårt att plantera när man gjort parkeringsrutor där, men högre upp ska det dit några till träd som inte har blivit planterade ännu.  

Uppkomsten till Stadsparken var att Kjell Forshed vann en tävling som Strängnäs kommun utlyst.  

– De fastnade för mitt förslag Stadsparken. Kommunen var öppen. Vi hade jättefin gemensam syn. Mariefred är en småstad och det här är en fortsättning på den. ”Mer Mariefred i Mariefredvar vår slogan.  

Kjell studerade Mariefred. 

– Jag tittar på staden, entréerna, portarna. De principerna använde vi när vi gjorde ett finskaligt gatunät med hus i gatulinjen.  

Uppkomsten till Stadsparken var att Kjell Forshed vann en tävling som Strängnäs kommun utlyst.

Kjell är nöjd och stolt över Stadsparken i Mariefred, men att man nu inte fullföljer detaljplanen helt menar Kjell är bekymmersamt. Det underminerar den demokratiska processen.  

– Det är viktigt att man genomför detaljplanen. Det enda tillfället då medborgarna kan påverka ett sådant här projekt är när det är samråd.  

Att se till att detaljplanen följs är politikernas ansvar betonar Kjell.

– Varför skall kommunen få bryta mot detaljplanen men inga andra?

Enligt Kjell är också detaljplanen skriven så att den är kopplad till gestaltningsprogrammet på ett sätt som gör det bindande.  

– Där kan man se hur träden ska planteras. Det står exakt var och på vilka avstånd.  

Läs även:

Lämna ett svar