Erik återvänder hem – ny ung resurs i domkyrkoförsamlingen 

av Jennifer Lundkvist
Erik Jonsson är tillbaka i domkyrkan där han varit aktiv under hela sin uppväxt. Hans morfar var kyrkvärd i många år och Erik hoppas att han skulle känna en stolthet över att Erik nu vill föra hans arv vidare.

Strängnässonen Erik Jonsson flyttade till Mora efter studenten för att studera på Skidlinjen på Folkhögskolan och ägna dagarna åt längdskidåkning. Han har dock många andra intressen, bland annat orientering, scouter och som engagerad i kyrkan. 

Erik har spenderat många år av sitt liv i domkyrkan. Hans morfar var kyrkvärd och aktiv i kyrkorådet och under sin uppväxt var Erik aktiv både som medlem i barnkören och som konfirmand. Efter två år i Mora är han nu tillbaka på hemmaplan, som en del av praktikprogrammet Ung resurs. 

–  Efter konfirmationen blev kyrkan en större del av mitt liv och min vardag, säger Erik. Kyrkan kan absolut vara en plats där jag kan jobba i framtiden. Det är en viktig plats för samhället. 

Vid 21 års ålder har Erik en gedigen meritlista och har bland annat varit ung ledare och jobbat med konfirmander. Han har även varit kyrkvakt och i somras vikarierade han som vaktmästare. 

Ung resurs är ett nationellt program som innefattar ett praktikår inom Svenska kyrkan. Praktikåret är en möjlighet för unga vuxna att efter gymnasiet göra en insats för medmänniskor och dela en församlings tro och liv. Man får en inblick i yrkena som präst, diakon, pedagog och musiker. 

–  Pedagogverksamheten är lättast att prova på. Man pysslar, sjunger och leker med barnen. 

Strängnäs domkyrkoförsamling ingår i dagsläget inte i det nationella programmet, men genom biträdande kyrkoherde Jenny fick han möjlighet att komma till domkyrkan och vara ung resurs hos dem. 

–  Jag jobbar just nu med musik och pedagogik, säger Erik. Jag jobbar med barnkörerna som körassistent och med öppna förskolan och babycaféet. Sen har jag pedagogiska vandringar i domkyrkan, guidade visningar för grupper och åker med till äldreboenden och firar gudstjänst. 

Till sin hjälp har han en handledare som han träffar regelbundet för att utvärdera och reflektera. Efter jul kommer han att introduceras till prästyrket och diakonin. Men det är inte vem som helst som kan hålla en gudstjänst. Erik kommer istället att få göra betraktelser, hålla inledningstal och sjunga. Han spelar även trumpet, piano och orgel. 

 – Min bästa egenskap skulle jag säga är att jag är engagerad. Gör jag något så gör jag det hundraprocentigt. Jag är bra på att komma med egna idéer och jag vill alltid lära mig mer och är nyfiken på verksamheten. 

Erik berättar att intresset för den existentiella hälsan ökade under pandemin. Det unga saknar idag är mer praktisk kunskap om kristen tro och Gud. Han berättar att de som väljer att konfirmeras idag gör det i allt större utsträckning för att de själva vill och inte för att de känner sig tvingade eller för att det är tradition. 

–  Den kristna tron är inte så enkel att man kan fatta ett beslut om man tror på den eller ej. Ungdomar är vilsna idag, men många kan hitta en plats i kyrkan. Att få dem att förstå att de är älskade och viktiga som de är, det är det viktigaste att få med sig genom konfirmationen. 

Förutom att göra Vasaloppet har Erik ingen direkt plan med vad han vill göra mer än att jobba med människor. 

–  Det finns sådan press på ungdomar idag att börja plugga direkt efter studenten, men det får ta lite tid, säger Erik. Jag är ju bara tjugoett. Vad vill jag göra i mitt liv? Vad vill jag uppnå? 

Läs även:

Lämna ett svar