Naturvärden, vattenförsörjningen och jobben i vågskålen  

av Katrin Nilsson
Med på plats när första spadtaget togs för Panattonis logistiknav var Fredrik Jagersjö Rosell, VD för Panattoni Sverige, Jan Persson, VD, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset och Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs.

platsen där kommunen nu undersöker möjligheterna att skapa ett logistiknav finns idag bland annat skog, natur och delar av Strängnäs reservvattentäkt.  

– Planprogrammet kommer lyfta många målkonflikter som vi måste hantera, vatten, naturvärden med mera, förklarar kommunalrådet Anders Härnbro.

Som MT/Måsen tidigare har skrivit utreder kommunen just nu ett förslag som Kilenkrysset har lämnat in där de vill bygga ett sort logistikområde som börjar vid Strängnäs tätort och sträcker sig till Grundbro och Hallmyra gård. 

Området är tänkt att bli hållbart bland annat genom att det nås med tåg, och sedan ha elbilar lokalt.  

– Att få bort lastbilar som kör långa sträckor med varor är ett mål nationellt. Det behöver vi också hjälpa till med, säger Anders.  

Där logistikområdet, enligt Kilenkryssets förslag skulle ligga, finns idag skog, naturområden och olika verksamheter.  

En del av området sammanfaller också med Gorsingeholm vattentäkt, som ska stå för vattenförsörjningen om det blir problem med leveranserna från Norsborgs vattenverk som försörjer kommunen med vatten i dagsläget.  

Avverkning av skog leder till att mängden koldioxid i atmosfären ökar, bidrar till växthuseffekten och minskar den biologiska mångfalden. 

David Aronsson

David Aronsson Vänsterpartiet menar att man i ett sådant här fall behöver bedöma ifall fördelarna kompenserar miljökonsekvenserna, då områden där det idag är natur och skog skulle bebyggas och asfalteras.  

– Det är inget som är unikt för det här. Så här blir det när man exploaterar ny mark. Det är en avvägning man alltid får göra. Är det värt kostnaderna eller inte? 

Trots att logistikområdet kortsiktigt har vissa fördelar behöver vi ställa om till ett samhälle där man konsumerar mindre och inte har samma behov av transporter, menar David.  

–  Storleken och den omfattningen på logistik, jag kan inte se att det är rimligt i ett långsiktigt klimatperspektiv.  

Enligt Anders Härnbro behöver vi agera efter den situation som vi har idag med hög konsumtion och stort behov av transporter av varor. Då är ett hållbart logistikområde, som det här är tänkt att bli, värdefullt.  

Anders Härnbro

– Vi lever i den här verkligheten, det är så här det fortfarande produceras och det är så här vi fortfarande lever. Var och en som individ måste också fundera på sin egen konsumtion, så att det här behovet försvinner. 

Frågan är också om alla de aspekter som ska göra området hållbart kommer att kunna genomföras, frågar sig David. 

– Om vi ska få bort lastbilstrafiken behöver vi ju logistiklösningar där man kan ha lokala distributionsbilar som kan gå på el eller annat och har tågen som står för bulktransporter. Det förutsätter dock väldigt mycket annat, som att stambanorna ska bli större.  

Anders Härnbro framhåller fler arbetstillfällen som ett stort plus.  

– Det kan föra med sig arbetstillfällen till kommuninnevånarna eftersom det kommer att generera verksamheter och möjligheter för dem som bor i Strängnäs. Det är ju väldigt värdefullt, även om vi inte vet exakt i dag vad det kommer att finnas för företag där.  

Också David är positiv till nya arbetsplatser i kommunen.  

– Vi behöver lokala arbetsplatser för att slippa transportera oss så långt, men logistikområden är inte så personalkrävande.  

Kommunen har ingen kontroll över om det förutom logistik, som kräver ganska lite personal, kan etableras andra verksamheter i området. 

– Det blir övervägningar hela tiden, men det här är inte direkt ett yteffektivt sätt att producera arbetsplatser, eller arbetstillfällen, säger David.  

Läs även:

Lämna ett svar