Strängnäs nya grundskolechef vann pris 

av Jennifer Lundkvist
Raija Ikonen är sedan september ny verksamhetschef för Strängnäs grundskolor. Häromveckan vann hon ett pris för sina insatser på en skola som hon fram till nyligen jobbade på i Stockholm.

Raija Ikonen har en gedigen karriär inom skolvärlden och är sedan september ny verksamhetschef för grundskolorna i Strängnäs kommun. Hennes resa började när hon läste pedagogik och sedan tolk- och översättning. Då vikarierade hon samtidigt som obehörig lärare och fick upp ögonen för läraryrket. När hon var klar med sin utbildning jobbade hon som tolk samtidigt som hon istället studerade till lärare. 

Efter att ha jobbat som lärare i fjorton år utbildades hon inom skolledning och fick sedan jobb som biträdande rektor och därefter rektor. Senast var Raija rektor för en F-9-skola – från förskola upp till nionde klass och drev den mycket framgångsrikt under elva år. 

Nyligen vann hon pris för Årets demokratiarbete vid Skolledargalan för sitt arbete när hon fortfarande jobbade i Stockholm. 

–  Jag tog in eleverna i arbetet och byggde broar, säger Raija. Istället för att fråga läraren hur det är frågade jag eleverna. Eleverna är viktiga ur en kvalitetsaspekt. 

Raijas grundvärdering ligger i att eleverna ska vara medskapare och få inflytande. Det handlar om att visa och lära ut demokrati. Istället för att enbart läsa i en bok i klassrummet tog Raijas skola med eleverna ut i samhället. Hon har också varit noga med att en elev ska få den hjälp, resurs och stöttning som just den eleven behöver. Detta gjordes genom resultatanalyser i alla ämnen fyra gånger per läsår och lärarna samarbetade tätt tillsammans med elevhälsan. 

–  Om någon riskerar att inte klara sig ska man sätta in resurser direkt. 

Lika viktigt som elevernas inflytande är, lika viktigt är det att utveckla sin personal för att kunna ge alla rätt förutsättningar. 

–  Det är inte en statisk verksamhet, säger hon. Man måste observera varandra och ta tillvara den interna kompetensen. 

Sedan september är Raija ny verksamhetschef för grundskolorna i Strängnäs kommun. Hon ansvarar för tio skolor och berättar att hon blivit mycket väl mottagen av alla hon träffat och att Strängnäs verkar vara en positiv och trevlig kommun. 

–  Det är viktigt att vi lyfter det goda arbetet som sker i Strängnäs. När eleverna får veta att vi uppmärksammar deras ansträngningar ökar det både deras och personalens självkänsla. 

Raijas mål är att flytta lärandet framåt, att det ska bli likvärdigt. Lägstanivån på alla skolor behöver höjas och genom kollegialt lärande hoppas hon kunna förbättra skolorna för både elever, lärare och rektorer. Skolverket beskriver kollegialt lärande som ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap”. 

–  Vi måste få alla att dra åt samma håll, berättar Raija. Att få det här ”tillsammans-arbetet”. Ensam är inte stark, man måste samarbeta. 

För att skapa en framgångsrik skola tror Raija att det handlar om att skapa en tydlig organisation, med tydliga ramar. När man väl har det klart för sig kan man börja bli kreativ. Hon tror också att samsyn, vision och värderingar behöver vara ömsesidiga för alla och att man inte sätter upp för många mål som man sedan inte kan uppnå – det räcker med max fyra per år. 

Utmaningarna som skolorna har idag är otroligt stora, men med rätt verktyg kan både elever, lärare och rektorer lyckas. 

–  Jag tror på människan. Jag tror att alla kan utvecklas – och lyckas. 

Läs även:

Lämna ett svar