”Bra förslag” att bygga upp det gamla stationshuset i Nykvarn

av Katrin Nilsson
Nykvarns järnvägsstation saknar idag stationshus.

Staffan Dahlgren skickade in ett medborgarförslag om att bygga upp Nykvarns forna stationshus. Kommunstyrelsen skriver nu i sitt beslut att det är ett bra förslag och att man kommer att ha det i åtanke under kommande planering.  

– Det byggs väldigt mycket nytt. Centrum kommer säkert bli jättefint när det blir klart, men det vore kul också med någonting gammalt också, säger Staffan.  

Staffan tycker att det gamla stationshuset kunde bli en trevlig motvikt mot allt det nya och påminna om hur Nykvarn sett ut tidigare. 

– Jag har fått positiv respons från människor här i Nykvarn som säger att det är ett fint förslag och att det är roligt att det tas upp. 

Staffan Dahlgren.

Nykvarn utvecklar just nu sitt centrumområde, vilket också innefattar stationen.  

Det pågår idag en översyn av den detaljplan där stationsbyggnaden skulle kunna byggas och då det är ett bra förslag så kommer översynen att ha med förslaget i beaktande”, skriver kommunstyrelsens i sitt beslut. 

Nykvarns stationshus stod klart när Norra Södermanlands järnväg mellan Södertälje och Eskilstuna invigdes 1895.  

Gamla Eskilstunabanan lades ner 1994 och istället kom Svealandsbanan. I samband med bygget av den nya järnvägen revs stationshuset, trots att stationen i Nykvarn i stort sett kom att ligga på samma ställe som tidigare.  

Huset som var av trä hade liknande stil som det stationshus i Läggesta, som tidigare hörde till Norra Södermanlands järnväg men idag ägs och brukas av museijärnvägen Östra Södermanlands järnväg (ÖSlJ). 

Trots att kommunen har en allmänt positiv syn på uppbyggnaden av stationshuset finns inga garantier för att det kommer att kunna byggas. Staffan tycker att det är rimligt.  

– Det är mycket som ska samsas i budgeten, som vård, skola och omsorg.   

Nykvarns järnvägsstation 1950.

Stationen är annorlunda än när stationshuset fanns. Konstruktionen är inte likadan längre. Staffan vet inte ifall det är möjligt att bygga upp det ungefär där det en gång stod. Den exakta placeringen är inte heller det viktiga för honom.  

– Om man kan bygga det någonstans är det bra. Jag skriver heller ingen specifik plats.  

Stationshuset skulle både kunna gynna atmosfären i centrum och fungera som väntrum. 

– Idag finns bara en liten kur när det är regn och rusk, så det skulle vara bra ifall man kunde gå in någonstans och söka lite skydd för vädret. 

Staffan är mycket positiv till möjligheten för medborgarna att kunna lämna in förslag på det här sättet.  

– Det är bra med den här mekanismen med direktdemokrati där alla kan skicka in förslag. Får det 50 röster tas det upp till diskussion på politisk nivå. 

Läs även:

Lämna ett svar