Annonsera

av Ville Löfving

Annonsera hos oss

PRISLISTA FÖR ANNONSER:
 
Uppslag: 448x298mm
Pris: 16 400kr exkl. moms

Baksida: 213x298mm
Pris: 15 000kr exkl. moms
 
Helsida: 213x298mm
Pris: 9 850kr exkl. moms
 
Halvsida liggande: 213x146mm
Halvsida stående: 102x298mm
Pris: 5 450kr exkl. moms
 
Kvartssida liggande: 213×72 mm
Kvartssida stående: 102×142 mm
Pris: 3 250kr exkl. moms
 
Åttondel liggande/banner: 213×40
Åttondel: 102×72 mm
Pris: 2 150 kr exkl. moms
 
Webbannons streamer: 1 månad, 2 000 kr exkl. moms
Webbannons header: 1 månad, 3 500 kr exkl. moms
 
Vi gör även annonser på Facebook och Instagram. Kontakta oss för prisuppgifter!
 
Annonsunderlag ska vara oss tillhanda senast fredag före aktuell annonseringsvecka. 
 

Behöver du hjälp med annonsen? Vi fixar!
 

Annonskontakt:
079-056 55 59
annons@masenredaktionen.se

TOTALUTDELNINGAR 2023:
(Vid våra ”totalutdelningar”, när MT/Måsen delas ut till samtliga hushåll i området, dubbleras priset!)

Nr 1: 10/2 utgivning,  3/2 annonsstopp

Nr 2: 31/3 utgivning, 24/3 annonsstopp

Nr 3: 16/6 utgivning, 9/6 annonsstopp

Nr 4: 28/9 utgivning, 21/9 annonsstopp

Nr 5: 1/12 utgivning, 24/11 annonsstopp