Annonsera

av Ville Löfving

Annonsera hos oss

PRISLISTA FÖR ANNONSER:

Uppslag: 448x298mm
Pris: 16 400kr exkl. moms

Baksida: 213x298mm
Pris: 15 000kr exkl. moms

Helsida: 213x298mm
Pris: 9 850kr exkl. moms

Halvsida liggande: 213x146mm
Halvsida stående: 102x298mm
Pris: 5 450kr exkl. moms

Kvartssida liggande: 213×72 mm
Kvartssida stående: 102×142 mm
Pris: 3 250kr exkl. moms

Åttondel liggande/banner: 213×40
Åttondel: 102×72 mm
Pris: 2 150 kr exkl. moms

Webbannons streamer: 1 månad, 2 000 kr exkl. moms
Webbannons header: 1 månad, 3 500 kr exkl. moms

Vi gör även annonser på Facebook och Instagram. Kontakta oss för prisuppgifter! 

Annonsunderlag ska vara oss tillhanda senast fredag före aktuell annonseringsvecka. 

Behöver du hjälp med annonsen? Vi fixar!

Annonskontakt:
079-056 55 59
malin@masenredaktionen.se
annons@masenredaktionen.se

TOTALUTDELNINGAR 2023:
(Vid våra ”totalutdelningar”, när MT/Måsen delas ut till samtliga hushåll i området, dubbleras priset!)

Nr 1: 10/2 utgivning,  3/2 annonsstopp

Nr 2: 31/3 utgivning, 24/3 annonsstopp

Nr 3: 16/6 utgivning, 9/6 annonsstopp

Nr 4: 28/9 utgivning, 21/9 annonsstopp

Nr 5: 1/12 utgivning, 24/11 annonsstopp