Biologisk mångfald: en fråga om liv och död

av Ville Löfving

Hur vi använder skog, mark och vatten – och hur vi bygger är helt avgörande för huruvida ekosystem kan bevaras och leverera ekosystemtjänster. Den biologiska mångfaldens ekosystemtjänster är nödvändiga för vår existens, och ändå fattas det idag mängder av beslut utan att värdet av våra pollinatörer, insekter och vilda djur tas i beaktning.

Fanny de Wolfe är landskapsarkitekt och bor i ett hus med sin familj i Stallarholmen. Som landskapsarkitekt gestaltar och planerar hon utemiljöer som till exempel grönområden, torg, parker och skolgårdar.

DU MÅSTE LOGGA IN FÖR ATT LÄSA HELA ARTIKELN

Läs även:

Lämna ett svar

%d