Inget förbud mot fyrverkerier och smällare

av Katrin Nilsson
I Mariefred skulle Carina Kjellström på Djurhuset välkomna ett förbud. Hon ser bara nackdelar med fyrverkerier och smällare.

Ett medborgarförslag om att förbjuda pyroteknik avslogs nyligen av Strängnäs kommun. Anledningen är att man enligt lagen bara kan besluta om ett förbud på nationell nivå. En som har arbetat för detta är riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz (S), som flera gånger motionerat om frågan.
– Det upplevs som otryggt av allmänheten, ibland har det använts mot blåljuspersonal och djurlivet far väldigt illa. Det är mina tre främsta skäl till att man ska införa ett förbud mot fyrverkerier och smällare. 

Riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz (S) har flera gånger motionerat om frågan kring fyrverkeriförbud.

Ingela har alltså fått motionen nedröstad i riksdagen flera år och har inga förhoppningar att den hon lagt fram förra året kommer att gå igenom i vår. Däremot upplever hon att det finns en stor opinion för ett förbud hos allmänheten.

– Jag har ju suttit i riksdagen sedan 2010 och det här är en av de frågorna jag har fått mest respons på från allmänheten. De säger ”stå på dig”, ”det här är viktigt”. Jag känner att det finns breda lager av allmänheten som tycker att det här borde vara förbjudet. 

I medborgarförslaget som skickats in av Catarina Hedberg till Strängnäs kommun anförs flera argument mot pyroteknik. Ett är att tiden som man använder fyrverkerier har ökat. Det kan till exempel vara två, tre veckor kring nyår. Hon framhåller också att man skrämmer och åsamkar både tama och vilda djur skada, vilket är olagligt enligt djurskyddslagen. Dessutom betonar Catarina miljöproblemen med pyroteknik som sprider giftiga ämnen i vår miljö. Catarina Hedberg understryker också att även om Strängnäs kommun har regler vad gäller pyroteknik i sin allmänna ordningsstadga efterlevs de inte av alla. 

Ett argument mot förbud, som Ingela Nylund Watz får när hon debatterar frågan, är just att kommunen ändå kan reglera det här i den lokala ordningsstadgan, vilket man alltså också har gjort i Strängnäs. 

I den lokala allmänna ordningsstadgan kan man inskränka tiden och platsen då fyrverkerier får användas. I Strängnäs finns idag regler som bland annat fastställer att det råder strikt eldnings- och fyrverkeriförbud i de äldsta delarna av Strängnäs och Mariefreds centrumbebyggelse, och att ingen pyroteknik kan användas närmare än 200 meter från kommunens vård- och omsorgsboenden. I områden med sammanhängande bebyggelse krävs generellt ett polistillstånd utom från klockan 20.00 på nyårsafton och valborgsmässoafton till klockan 01.00 dagen efter.

Carina har haft en inackorderingshäst som var vettskrämd när det var fyrverkerier.

Ett annat argument mot förbud är att, även om man gör försäljning av pyroteknik olaglig kommer det fortfarande vara möjligt att skicka efter fyrverkerier, smällare och raketer från utlandet, vilket gör det svårt att få människor att efterleva förbudet. 

Ingela menar att det är relevanta reflektioner, men att ett förbud ändå skulle förbättra situationen.

– Har man ett förbud måste rättsvårdande myndigheter förhålla sig till det. Ett förbud är absolut. Det är det enda sättet att få slut på det här. 

Något som diskuteras intensivt är alltså att många djur lider när det är fyrverkerier och smällare som avfyras i närheten. 

I Mariefred skulle butiksägare Carina Kjellström välkomna ett förbud. Som ägare av Djurhuset kommer hon i kontakt med många djurägare och får vittnesmål om vilket lidande fyrverkerierna orsakar. Hon ser bara nackdelar.

– Det är onödigt. Det är inte bra för miljön. Det är dyrt och djuren mår dåligt. För hundar är det till exempel svårt. Många ligger bara och skakar.

Hon har själv flera hästar och en hund som inte är så känsliga, men hon har också haft en inackorderingshäst som var vettskrämd när det var fyrverkerier. Carina märker också att de vilda djuren drabbas.

– Jag bor på landet och där hör man hur djuren skriker ute i skogen. De är skräckslagna. 

Har man djur som hästar är det också farligt med fyrverkerier. 

– När man ska ta ut och in hästar är man jätteorolig för att det ska komma en smäll. Det här är väldigt stora djur och man kan komma i vägen och få en spark ifall den blir rädd. 

Carina tänker att det finns bättre alternativ än fyrverkerier och smällare. 

– Varför har man till exempel inte en lasershow istället? 

Att byta sina fyrverkerier och istället göra en lasershow är också något som flera kommuner har anammat. Dessutom har många kommuner, på samma sätt som Strängnäs, gjort begränsningar vad gäller tid och plats då pyroteknik är tillåten. Men ett totalförbud tror Ingela Nylund Watz kommer dröja. 

– Jag hoppas att jag i framtiden kommer att kunna få min motion genomröstad. Men uppförsbacken är ganska brant.

Läs även:

Lämna ett svar