Anhöriga och närstående erbjuds mer stöd 

av Malin Rosén
Anhörigcentrum är en plats för alla.

Under våren kan anhöriga till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och närstående till personer med demens delta i flera nya samtalsgrupper och kurser. Anhörigstödet gäller alla som ger en närstående vård eller stöd, oavsett relation, ålder, sjukdom eller funktionsvariation, och det erbjuds flera olika aktiviteter samt föreläsningar för den som är anhörig eller närstående. 

Under kurserna får man möjlighet att delta i samtalsgrupper som diskuterar allt från psykisk ohälsa och demens till spelmissbruk och andra typer av missbruk. Dessutom finns ett anhörigcafé, där en som är anhörig eller närstående kan fika med andra i liknande situation. Ann-Sofie Carlsson är anhörigkonsulent på Anhörigcentrum och menar att man kan vara anhörig på flera sätt än ett och att Anhörigcentrum är en plats för alla.

– Man kan vara vän, förälder, partner, barn eller släkting. Därför är det viktigt för oss att man känner att anhörigcentrum är en trygg mötesplats som är öppen för alla. Vi arrangerar därför flera ”må-bra-aktiviteter” som mindfullness-fredagar, musikquiz, korvgrillning och promenader, säger Ann-Sofie. 

Nytt för i år är samtalsgruppen som kommer att starta för personer som är anhöriga eller närstående till någon som har fått en demenssjukdom i ung ålder. Eva Hammarström, anhörigkonsulent på Anhörigcentrum, menar att det kan vara skönt att träffa andra i liknande situation. 

– Ibland förändras allt mitt i livet och vi upplever att det finns ett behov av att få träffa andra i liknande situation och veta att man inte är ensam med sina känslor och tankar. Därför bjuder vi tillsammans med Anhörigcentrum i Eskilstuna in till en samtalsgrupp för den som är anhörig till någon med en demenssjukdom och fortfarande är yrkesverksam, säger Eva.

Läs även:

Lämna ett svar