Judo för seniorer ger ökad falltrygghet 

av Malin Rosén
Judon ger fallträning styrka, koordination och balans.

Den 24 januari kommer Marina Arkkukangas att hålla en föreläsning om fallprevention på Mötesplatsen Stallarholmen i Gula industrihuset. Föreläsningen är en del av 500-årsresans folkhälsosatsning och kommer även att inkludera fallträning i form av Judo4Balance tillsammans med Karin Strömqvist Bååthe.

Fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Varje dag dör fyra personer över 65 år på grund av fallolyckor och risken för att fallen medför långvariga konsekvenser ökar med åldern. Fallen leder ofta till skador i form av benbrott eller bestående men i form av fallrädsla – vilket i sin tur begränsar rörelseförmågan.

Marina är chef och forskare på FoU (Forskning och Utveckling) i Sörmland. Före hennes uppdrag som chef var hon forskningsledare inom hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre. Hennes främsta intresseområde är hur fysisk aktivitet och träning, samt beteendeförändring, kan stödjas och främjas.

Kursen kommer att hållas på Mötesplatsen Stallarholmen i Gula industrihuset och är en del av 500-årsresan för ökad folkhälsa.

Ett av hennes senaste forskningsprojekt är fallförebyggande träning ”Judo4Balance” som hon genomför tillsammans med Svenska judoförbundet, för ökad falltrygghet för äldre. Syftet med projektet är dels att öka den personliga tryggheten hos individen, dels att minska samhällets kostnader för fallolyckor. 

Genom professionellt framtagna falltrygghetsprogram som består av balansövningar, styrketräning och fallteknik som lärs ut inom judo, kan Judo4Balance förbättra kroppsuppfattningen och tryggheten hos individen. 

Enligt Svenska judoförbundet ger judons fallträning styrka, koordination och balans. Den kan dessutom lindra de skador som uppstår i samband med de fall som ändå inträffar. Julia Hamilton är instruktör och konceptutvecklare för Judo4Balance och menar att judon kan hjälpa äldre att återta kontrollen över sin kropp. 

– Med stigande ålder får vi sämre balans, långsammare muskler och blir svagare. Det gör att vi inte hinner parera om något plötsligt händer och har lättare att falla. Många som varit med om en fallolycka vittnar om hur rädslan för att falla igen har begränsat deras liv. Med rätt träning kan individen åter ta kontroll över sin kropp och stärka tilliten till sin egen förmåga, säger Julia på Svenska judoförbundet.

Efter Marina Arkkukangas föreläsning på Mötesplatsen Stallarholmen kommer deltagarna att erbjudas att prova fallträning enligt Judo4Balance. Träningen involverar alla viktiga moment som lärs ut inom fallträningsprogrammet och kommer ge deltagaren verktyg för att bli stark, stabil och trygg i att kunna hantera ett fall om det nu skulle ske. Kursen arrangeras av SPF-seniorerna och riktar sig främst till seniorer, och får extra föreningsbidrag för att stärka folkhälsan under 500-årsresan.

Läs även:

Lämna ett svar