Framtidens kommunhus byggs i Strängnäs  

av Malin Rosén
Projektet Framtidens kommunhus ska öka tillgängligheten och bidra till en mer attraktiv arbetsplats där kommunanställda kan arbeta mer aktivitetsbaserat.

“En mer attraktiv och ändamålsenlig arbetsplats” 

Nu ska Strängnäs kommunhus byggas om. Kommunen menar att en renovering är nödvändig för att möta behoven som finns för den kommunala verksamheten, både nu och i framtiden. Ritningar håller på att tas fram och upphandlingen av entreprenörer för ombyggnationen kommer att ske under sommaren. 

Kommunhuset i Strängnäs uppfördes 1994 och enligt kommunen är huset i behov av en renovering på grund av det bristfälliga ventilationssystemet och för att lokalerna inte är anpassade och uppdaterade. Kommunen vill att kommunhuset ska vara en välkomnande plats som inspirerar medarbetare och invånare, vilket kommunen menar att lokalerna inte lever upp till idag. 

I samband med renoveringen kommer medarbetarna i kommunhuset även att få möjlighet att välja var de vill arbeta beroende på funktion, arbetsuppgifter och personliga preferenser. Lars Ekström är kommundirektör vid Strängnäs kommun och menar att detta kommer bidra till att arbetsplatsen blir mer attraktiv och funktionell, vilket kommer att gynna verksamheten och medarbetarna.  

–  De ombyggda lokalerna och det nya arbetssättet kommer att erbjuda våra medarbetare en mer attraktiv och ändamålsenlig arbetsplats. Målet är också att det nya arbetssättet ska öka samarbetet mellan kontor och avdelningar, säger Lars.  

Renoveringen ska också bidra till att öka kommunens tillgänglighet och service för kommuninvånare och företagare. Det nya kommunhuset kommer således att innefatta fler mötes- och samarbetsytor.  

–  Kommunhuset ska vara tillgängligt för fler att besöka och använda, inte bara för interna möten utan också för föreningar och stiftelser, säger Lars. 

För närvarande är det cirka 270 kommunanställda som har sin arbetsplats i kommunhuset. Nu vill kommunen göra så att flera kommunala verksamheter och servicefunktioner flyttas in i byggnaden. Exempel är kundservice och medarbetare inom administrationen för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB. Även andra kommunala verksamheter, som har sina lokaler på annat håll, ska nu flyttas till det nya kommunhuset. 

–  Det innebär att vi kan säga upp hyreskontrakt för de verksamheter som idag hyr sina lokaler av andra fastighetsägare. I förlängningen innebär flytten av dessa verksamheter lägre kostnader för kommunen, säger Lars Ekström. 

Kommunen räknar med att ombyggnationen kommer att stå färdig 2025. Projektet kallades tidigare Effektiv förvaltning och inleddes 2021 med målet att skapa Strängnäs kommuns framtida arbetssätt och arbetsplats. Nu har kommunen bytt namn på projektet till Framtidens kommunhus.

Läs även:

Lämna ett svar