Stort sug efter lokalproducerat i Södermanland

av Mariefreds tidning/Måsen

En majoritet, 65 procent eller nära 200 000 av invånarna i Södermanland, anser det vara viktigt att den lokala livsmedelshandeln erbjuder lokalt producerade varor. Samtidigt upplever 27 procent att den livsmedelsbutik där man vanligen handlar saknar ett lokalt anpassat erbjudande. Det visar en undersökning genomförd av Coop Butiker & Stormarknader i samarbete med Kantar Sifo.

Var maten vi äter produceras engagerar sörmlänningarna. 65 procent, eller drygt 196 000* personer anser det vara viktigt att den lokala livsmedelshandeln erbjuder lokalt producerade varor. Kvinnor, i högre grad än män, anser att detta är viktigt, 74 respektive 57 procent.

Mellan olika ålderskategorier råder relativt stora skillnader. Varmast hjärtat ligger lokalproducerat hos 50-64-åringar där 76 procent av de svarande säger ”ja”. Näst därefter kommer 30-49-åringar och 65-79-åringar med 63 respektive 66 procent ”ja”-sägare. I det lägre åldersspannet 18-29 år är det endast strax över hälften, 53 procent som säger ”ja” men här återfinns också den största andelen osäkra, 14 procent, som svarar” vet ej/kan inte svara”.

– Resultatet är väldigt glädjande eftersom vi nu har ett kvitto på att livsmedelskonsumenterna uppskattar det lokalt producerade och att de liksom vi brinner för att bevara och utveckla matkulturen som är utmärkande för orten. Mat från det egna landskapet, på allt ifrån små gårdar och odlingar i trakten till mikrobryggerier i kvarteret, ger bättre möjlighet till insyn men också stolthet att bidra till främjandet av småskalighet och hantverkstradition och att få det lokala samhället och regionen att blomstra, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader.

Tre av tio saknar lokalt anpassat erbjudande i sin butik

På frågan om man upplever att den livsmedelsbutik där man vanligen handlar har ett lokalt anpassat erbjudande, svarar 55 procent av sörmlänningarna ”ja”, men samtidigt 27 procent eller cirka 82 000* personer ”nej”. Bland de som saknar ett lokalt erbjudande i sin butik upplever män en brist i högre utsträckning än kvinnor, 30 respektive 23 procent. I åldrarna 18-29 samt 50-64 år upplevs bristen som störst med 32 respektive 31 procent, medan personer i spannet 30-49 år och 50-64 år är mera tillfreds med 25 respektive 31 procent som svarar ”nej”.

Åtta av tio matvaror svenskproducerade hos Coop

Av de cirka 2 400 matvarorna under eget varumärke (EVM) i Coops sortiment; Coop, Coop Bageri, Änglamark, Signum och Xtra, är omkring 1 200 artiklar eller 50 procent producerade i Sverige. I Coops övriga matsortiment, färskt och torrt, är motsvarande andel 81 procent. Genomsnittligt är cirka åtta av tio (78,6%) matvaror svenskproducerade hos Coop. Totalt arbetar Coop med över 700 lokala producenter i hela landet.

– Det är glädjande att se att så många anser att lokalt producerade varor är viktigt och att vi på Coop redan har en stor andel av vårt sortiment producerat i Sverige och lokalt. Tillsammans med producenter, kunder och medlemmar kan vi verkligen göra skillnad och bidra positivt till att främja en levande landbyggd och livskraftig livsmedelsproduktion i Sverige, säger Meta Persdotter.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar/Sifo genom en webbpanel bland 1 090 personer i åldrarna 18-79 år i Stockholms-, Södermanlands-, Uppsala- och Östergötlands län. Undersökningsperioden var 16-23 januari 2023.

Läs även:

Lämna ett svar