Planer på ny företagarförening i Åker 

av Katrin Nilsson

12 olika föreningar och företag möttes härom kvällen i Åker för att diskutera möjligheten att bilda ett nätverk för att gynna samarbeten, öka gemenskapen och sätta Åker på kartan, berättar Lisa Dufva, ekonomi- och marknadsansvarig på Åkers krutbruk fastigheter AB.  

– Det behövs en form av nätverk i Åker där man samlar företagare, föreningar, kulturverksamhet, skola och så vidare.

Lisa hade tillsammans med Lina Boy, som är verksamhetsledare för Mariefreds företagarförening, tagit initiativ till mötet. De tog kontakt med ett antal företag i Åkers styckebruk för att undersöka om det fanns ett intresse för att bilda en förening.  

– Vi började med att ringa runt till ett trettiotal aktörer och bjuda in dem som ville vara med och försöka få igång det här. Det är jättekul, för det var mycket positivare respons än vi trodde från början, berättar Lina.  

Lina har ett företag där hon erbjuder olika typer av stöd för småföretag och organisationer. Vilken hennes roll blir i en framtida förening är inte klart.  

– Det är Lisa som egentligen driver det här och är ansiktet utåt och sen går jag in och stöttar med min bakgrund och kompetens. Vi har bildandemötet i början på december och sen får man ta det därifrån. 

ringslivskontoret var också på plats under mötet, berättar Lina. 

– Kommunen har saknat en förening som kan blir en motpart, som nu till exempel under 500-årsresan. De var positiva till det här och ville stötta och få igång en bra verksamhet.  

Förutom ett antal företag hade de bjudit in skolan och olika föreningar. På det sättet blir det ett bredare nätverk mer än en ren företagarförening.  

– Det kan leda till att man hjälper varandra och knyter nya kontakter, säger Lisa 

Lisa menar att Åker har många fina kvalitéer som man kan bli bättre på att synliggöra.  

– Vi vill lyfta fram det som är unikt för Åker.  

Mötet samlade 12 olika föreningar och företag.

På det här första mötet ville man framför allt sondera om det fanns ett engagemang för att bilda en förening. 

– Det var ett informationsmöte där vi tänkte se om det finns ett intresse och svaret på den frågan var ja. Sedan får det utkristallisera sig vilken form vi ska, säger Lisa. 

De planerar att ha ett bildandemöte i början av december där det kommer att gå ut en offentlig inbjudan och alla intresserade är välkomna.  

– Där tänker vi att vi väljer styrelse och verksamhetsledare som får ta arbetet vidare.  

r tror Lisa att man kan hämta mycket från de andra företagarföreningarna i Strängnäs kommun. 

– Vi diskuterade olika former idag, för att se vad vi skulle kunna lyfta och implementera här, för alla kommundelar har olika förutsättningar, styrkor och kvaliteter. 

Ett mål är att helt enkelt få aktörerna i Åker att lära sig mer om övriga på orten.  

– Vi känner ofta inte till varandra för man träffas inte och utbyter erfarenheter.  

Läs även:

Lämna ett svar