Räddningstjänsten får högsta betyg av kommuninvånarna

av Malin Rosén
Områdena som fick högsta betyg av invånarna var räddningstjänstens arbete och skötsel av allmänna platser.

I en medborgarundersökning gjord av Statistiska centralbyrån, SCB, fick Strängnäs kommun högst betyg av sina invånare angående hur kommunen är att leva och bo i. Undersökningen genomfördes i Strängnäs kommun under hösten 2022.

Medborgarundersökningen, som var en attitydundersökning, skickades ut till ett slumpmässigt urval på 1200 personer som var 18 år eller äldre. 35 procent svarade på årets undersökning.

Områdena som fick högsta betyg var bland annat räddningstjänstens arbete och skötsel av allmänna platser, som exempelvis parker, torg och kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Anna Werner är kontorschef på teknik- och servicekontoret och kommenterar saken via kommunens hemsida. 

– Det är ett glädjande svar på vårt arbete på teknik- och servicekontoret vi ser här. Vårt fokus på invånarna i Strängnäs kommun har lönat sig och vi är stolta över våra medarbetare som utför ett arbete som är positivt och uppmärksammas av de som bor i vår fina kommun, säger Anna.

Läs även:

Lämna ett svar