Strängnäs kommun inför trafikförbud på Vasavallens parkering

av Malin Rosén
“Vasavallen ska vara en trygg plats för våra invånare och besökare”

Från och med den 1 februari 2023 är det förbjudet att köra och parkera på Vasavallens parkering i Strängnäs under nattetid. Förbudet gäller från klockan 23 till 05 och avser all motortrafik. Syftet är att öka trivseln och tryggheten vid Vasavallen dygnet runt. 

Strängnäs kommun har tagit beslutet och detta gäller enbart parkeringsplatsen vid Vasavallen. Återvinningsstationen är fortfarande tillgänglig och tillåten att åka till. Bakgrunden till förbudet handlar enligt Anna Werner, chef för teknik- och servicekontoret, om att det har uppstått en problematik kopplad till fordon på platsen under dessa timmar.

– Vi har sett att det finns en problematik kopplad till fordon som körs på platsen under sena kvällar och nätter. Nu gör vi den här ändringen som ger polisen större möjligheter att hålla lugn och ordning på Vasavallen. Vasavallen ska vara en trygg plats för våra invånare och besökare, säger Anna. 

Läs även:

Lämna ett svar