Ingela lämnade in motion om bilpool i Strängnäs

av Katrin Nilsson
Ingela Bengtsson (MP) menar att det finns ett växande behov av att minska antalet bilar när det är så stor inflyttning till Strängnäs kommun.

För att minska bilismen och ge människor möjlighet att förbättra sin ekonomi föreslog Ingela Bengtsson (MP) att kommunen skulle använda sina tjänstebilar för att starta en bilpool för medborgarna.
– Tanken är att de kommunala bilarna skulle kunna utnyttjas bättre. Fanns det en kommunal bilpool skulle de medborgare som inte kör så ofta kunna göra sig av med bilen och i stället vara med och dela de kommunala bilarna, förklarar Ingela Bengtsson (MP).

Ingela noterar i sin motion att de kommunala bilarna står parkerade till exempel kvällar och helger. Hon menar alltså att de istället kunde användas i en bilpool. Vinsten skulle bli både miljömässig och ekonomisk.

– Min önskan är att de medborgare som ändå inte använder bilen varje dag skulle få den här möjligheten och på det sättet spara pengar. 

Ingela hade två delar i sitt förslag.

1. Att utreda möjligheterna att starta en bilpool för kommuninvånarna med kommunens tjänstebilar.

2. Att kommunen startar en kommunal bilpool.

Kommunstyrelsen avslog enligt teknik- och fritidsnämndens rekommendation förslaget om att kommunen via en bilpool skulle erbjuda sina tjänstebilar till medborgarna. I sitt utlåtande skriver teknik- och fritidsnämnden att även om det finns miljömässiga och ekonomiska fördelar överväger nackdelarna. Orsaken att man inte kan bedriva bilpool anges bland annat vara att man inte kan konkurrera med näringslivet. 

Den andra punkten om man skulle kunna utnyttja kommunens tjänstebilar i en intern kommunal bilpool utreds enligt kommunen redan av en konsult som man anlitat. De har fått i uppdrag att undersöka ifall man kunde använda bilarna till kommunens verksamheter som måltidstransporter. 

Ingela Bengtsson har lämnat in ett förslag om bilpool till kommunen.
Ju bättre kollektivtrafiken fungerar desto mindre beroende blir medborgarna av bil.

Idag finns i kommunen ett femtontal bilar som är bilpoolsbilar och går att boka, berättar Jon Spetz, fordonsansvarig på kommunen. Det är dessa bilar som man utrett om de kunde användas effektivare.

– Man vill bara helt enkelt titta på, vad har vi idag? Finns det några miljö- eller kostnadseffektiviseringar vi skulle kunna göra?

Sedan finns det ett hundratal bilar som är stationerade på olika enheter, som hemtjänsten eller räddningstjänsten, förklarar Jon Spetz.

– De bilarna har inte varit uppe till diskussion i den här utredningen. 

Ingela menar att det finns ett växande behov av att minska antalet bilar när det är så stor inflyttning till Strängnäs kommun. 

– Det är jättemycket som är svårt just nu när det byggs så mycket. Till exempel utåt mot Tosterö är det riktiga problem med köer nu i Strängnäs. Jag bor i Mariefred och märker också hur trafiken har ökat. 

Just nu blir det fler bilar i och med all inflyttning till kommunen.

Ingela bor i närheten av Gripsholmsskolan och nuförtiden är erfarenheten att man till exempel kan få sitta i kö när alla föräldrar ska hämta och lämna sina barn där. 

– Jag har bott här i nästan 20 år och jag märker att det är jättestor skillnad de senaste åren. Jag är faktiskt lite oroad, säger Ingela.

Att Läggestaområdet väntas växa med flera tusen bostäder till och att man planerar att bygga på Gripsholms backar kommer föra ytterligare bilar till trakten, tänker Ingela.

– Jag vet inte hur man ska lösa det här.

Läs även:

Lämna ett svar