Strängnäs kommun satsar på HBTQi-certifiering 

av Malin Rosén

 

Nu är enheterna för stöd och insats ungdom, centrala barn- och elevhälsan och fritidsgårdarna i Strängnäs kommun HBTQi-certifierade. Under våren har samtliga medarbetare för enheterna fått gå en utbildning inom mångfald och mänskliga rättigheter i syftet att enheterna ska bli mer HBTQi-kompetenta och arbeta aktivt med inkludering. 

 Utbildningen och certifieringen genomförs av RFSL. HBTQi är ett paralybegrepp för homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T), personer med queera uttryck och identiteter (Q) och intersexpersoner (I). Utbildningen utgår från normkritiskt och intersektionellt perspektiv och behandlar frågor om kön och sexualitet, och går igenom samtliga diskrimineringsgrunder, samt normer kopplade till dessa. Genom utbildningen får medarbetarna ett mer normmedvetet perspektiv och konkreta verktyg för att arbeta inkluderade. 

 För Strängnäs kommun innebär certifieringen en viktig kvalitetsstämpel som visar att verksamheterna arbetar aktivt för allas lika värde och rättigheter. Enligt Anna Ekström, enhetschef på Stöd och insats ungdom, har detta stor betydelse framförallt när man arbetar med barn och unga.  

–  Alla barn har rätt till att bli bemötta väl, oavsett vilka förutsättningar och behov barnet kan tänkas ha. Initiativet för denna certifiering togs från enhetschefernas håll för att försäkra att våra enheter speglar kommunens barn och ungas förväntningar på oss, säger Anna. 

 Certifieringen är dock inte enbart till för barnens skull. Med en HBTQi-certifiering får medarbetarna även kunskapen och verktygen att skapa en tryggare arbetsmiljö som är mer inkluderande för alla. Ulrika Klaar, chef för Centrala barn- och elevhälsan, ser detta som en positiv utveckling för Strängnäs kommun och nu hoppas de att fler enheter ska satsa på detta. 

–  Att HBTQi-certifiera enheter är något nytt för oss på Strängnäs kommun. Sedan tidigare är Ungdomsmottagningen och Familjecentralen HBTQi-certifierade, men vi hoppas att det arbete vi gör tillsammans får fler enheter att vilja bli HBTQi-certifierade, säger Ulrika Klaar, chef för Centrala barn- och elevhälsan. 

 I grund och botten handlar utbildningen om mångfald och mänskliga rättigheter. Under utbildningstillfällena får medarbetarna delta i diskussioner och tillsammans går man igenom frågor som dyker upp kring ämnen. Åza Thellström, verksamhetschef på EMI, Elevhälsans Medicinska Insats, menar att det är viktigt att vi utmanar våra tankar och våra förhållningssätt för att kunna bemöta andra på ett bra sätt.  

–  Många lever oftast i samma mentala kontext som de är uppvuxna i, men samhället har föndrats mycket. Därför är det viktigt att utmana och utveckla sina tankar, sitt förhållningssätt och bemötande via denna typ av utbildning, menar Åza. 

 r utbildningen var klar firades certifieringen med en avslutningsfest där det bjöds på tårta, alkoholfritt bubbel och gåvor till alla medarbetare.   

Läs även:

Lämna ett svar